historia muzeum

Historia

Muzeum

Muzeum Pszczelarstwa w Stróżach

Historia muzeum im. Bogdana Szymusika

Muzeum Pszczelarstwa w Stróżach istnieje od 2000 roku, a zostało założone przez Annę i Janusza Ksztelewiczów, właścicieli firmy pszczelarskiej Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik".

Cel tej inicjatywy, zrodzonej w dużej mierze z pasji pszczelarstwa, był jasno wytyczony - by promować tę mało znaną dziedzinę wiedzy w sposób przystępny i atrakcyjny nawet wśród tych, którzy o pszczołach wiedzą tylko tyle, że robią one miód.

W maju 2000 roku zakupili od znanego krakowskiego pszczelarza Bogdana Szymusika kolekcję uli, która stała się podstawą dzisiejszej ekspozycji muzealnej. Dzięki inicjatywie Anny i Janusza Kasztelewiczów, zbiór wspaniałych uli istnieje w całości, a Bogdan Szymusik został honorowym patronem muzeum.

Właściciele "Sądeckiego Bartnika" wzbogacili kolekcję muzealną o dodatkowe zbiory, postarali się także, aby muzeum oferowało turystom inne atrakcje. W kolekcji muzeum znajduje się ponad 100 uli: kłodowych, figuralnych, snozowych, ramkowych, a także słomianych kószek.

muzeum pszczelarstwa w stróżach
Pokaż więcej

Na szczególną uwagę zasługują: ul kłodowy - stojak dla pięciu rodzin pszczelich, zwany dla swojej rangi "Królem" i ul snozowy - Dzierżona - oba z 1822 roku i oba wpisane do rejestru zabytków.

W zbiorach znajdują się także ule figuralne, zwłaszcza "Św. Ambroży" (patron pszczelarzy) i "Diabeł", bez którego nie można sobie nawet wyobrazić porządnej pasieki (w wierzeniach chronił on bowiem pszczoły i pszczelarzy od zła), budzą niekłamany zachwyt. Muzeum posiada także dwa ule afrykańskie, pozyskane podczas pobytu w Republice Południowej Afryki.

W chatach wystawowych, zrekonstruowanych z oryginalnych elementów, można obejrzeć wspaniałą kolekcję akcesoriów pszczelarskich, takich jak miodarki, podkurzacze, leziwa, praski do wyrobu węzy, klateczki do hodowli matek pszczelich.

bartnik historia muzeum bartnik historia muzeum bogdana szymusika
historia muzeum bogdana szymusika historia muzeum szymusika

Po muzeum oprowadza zwiedzających przewodnik, opowiadając bardzo ciekawie o historii pszczelarstwa i zastosowaniu poszczególnych przedmiotów przy - jak to się kiedyś mówiło - "chodzeniu wokół pszczół". Wystawy obejmują także inne przedmioty tzw. domowego użytku, bez których trudno byłoby mieć wyobrażenie o funkcjonowaniu gospodarstwa wiejskiego. Wszystko to sprawia, że muzeum ma niepowtarzalny klimat skansenu.

Biblioteka muzealna, chwilowo w opracowywaniu, posiada bardzo bogaty zbiór starych i unikatowych książek o tematyce pszczelarskiej. Będzie on udostępniany turystom, zwłaszcza pszczelarzom, w powstającej czytelni.

Na terenie muzeum stoi Karpacka Barć Milenijna - kilkunastometrowy pień bartny, najwyższy w Polsce i wpisany do "Księgi Rekordów i Osobliwości". Wokół muzeum rozpościera się malowniczy Park Zarembów z wieloma pomnikami przyrody, gdzie można również urządzać plenery malarskie i fotograficzne.

Co roku, w pierwszą niedzielę lipca, odbywa się w muzeum-skansenie impreza plenerowa zwana "Biesiadą u Bartnika". Można przy tej okazji przysłuchać się prelekcjom i dyskusjom na tematy pszczelarskie, obejrzeć prawdziwe miodobranie połączone z degustacją miodu, skosztować wspaniałych potraw regionalnych, a wszystko to przy ludowej muzyce i występach kabaretowych. Z roku na rok "Biesiada" cieszy się coraz większą popularnością.

Właściciele Muzeum Pszczelarstwa w Stróżach ciągle dbają o podnoszenie jakości swoich usług i wzbogacanie oferty turystycznej. Odwiedzający muzeum mogą skorzystać z wszelkich, dostępnych w tych warunkach, atrakcji, organizowanych na zamówienie.