Laboratorium

Oferta

bezpieczeństwo zdrowotne produktów

Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich

Jakość surowców do produkcji wyrobów pszczelarskich, jak również gotowe produkty są badane i monitorowane w Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich.

Laboratorium wyposażone jest w nowoczesną, specjalistyczną aparaturę badawczo-pomiarową umożliwiającą wykorzystanie najnowszych metod. Laboratorium bierze także udział w porównaniach międzylaboratoryjnych organizowanych przez powołane w tym celu akredytowane Laboratoria Badania Jakości Produktów Pszczelich zarówno w Polsce jak i za granicą, co jest dowodem na wysoki poziom pracy załogi laboratorium.

W 2008 roku rozpoczęliśmy certyfikację w zakresie standardów bezpieczeństwa żywności. W 2021 roku uzyskaliśmy certyfikat BRC na poziomie AA natomiast IFS na poziomie wyższym. Powyższe certyfikaty są gwarancją dla odbiorców, że firma spełnia wszystkie szczegółowe wymagania, aby zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne produktów oraz wysoki poziom jakości.

Nasze labolatorium