Oferta cenowa

Zakres analiz

Oferta cenowa

Badania laboratoryjne

Wykonujemy analizy:

  • badania organoleptyczne miodu
  • badania fizykochemiczne miodu
  • badania pozostałości leków weterynaryjnych w miodzie
  • analiza pyłkowa miodu

Informacje dodatkowe:

  • Minimalna wielkość próbki potrzebnej do oceny parametrów jakościowych miodu to 200 g.
  • Próbki należy wysłać na poniższy adres z dopiskiem LABORATORIUM,
    załączając dane kontaktowe i zlecany zakres analizy.
  • Wystawiamy faktury VAT.

Na życzenie klienta wykonujemy analizy w trybie ekspres (48 h/2 dni robocze) — dodatkowy koszt 30 zł (brutto) doliczane do każdej próbki.

Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich
33-331 Stróże 235, Polska
tel. +48 18 414 05 85, +48 18 414 05 86
e-mail: laboratorium@bartnik.pl

badania laboratoryjne

Oferta cenowa na badania laboratoryjne

Rodzaj wykonywanego badania

Metodyka

Cena brutto

Rodzaj wykonywanego badaniaZawartość wody

MetodykaMetoda refraktometryczna wg.Rozp MRIRW z dnia 14.01.2009r

Cena brutto20 zł

Rodzaj wykonywanego badaniaPrzewodność

MetodykaMetoda konduktometryczna wg.Rozp MRIRW z dnia 14.01.2009r

Cena brutto30 zł

Rodzaj wykonywanego badaniaDiastaza (schade)

MetodykaMetoda spektrofotometryczna (Phadebas) wg.Rozp MRIRW z dnia 14.01.2009r

Cena brutto85 zł

Rodzaj wykonywanego badaniaKwasowość ogólna

MetodykaMetoda miareczkowania potencjometrycznego wg.Rozp MRIRW z dnia 14.01.2009r

Cena brutto35 zł

Rodzaj wykonywanego badaniaGlukoza, fruktoza i sacharoza

MetodykaMetoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) wg.Rozp MRIRW z dnia 14.01.2009r

Cena brutto130 zł

Rodzaj wykonywanego badaniaZawartość sacharozy

MetodykaMetoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) wg.Rozp MRIRW z dnia 14.01.2009r.

Cena brutto65 zł

Rodzaj wykonywanego badaniaZawartość HMF

MetodykaMetoda spektrofotometryczna (Winklera ) PN-88-A-77626

Cena brutto75 zł

Rodzaj wykonywanego badaniaZawartość sulfonamidów

MetodykaRANDOX

Cena brutto165 zł

Rodzaj wykonywanego badaniaZawartość tetracyklin

MetodykaRANDOX

Cena brutto165 zł

Rodzaj wykonywanego badaniaZawartość streptomycyn

MetodykaRANDOX

Cena brutto165 zł

Rodzaj wykonywanego badaniaZawartość chloramfenikolu

MetodykaRANDOX

Cena brutto190 zł

Rodzaj wykonywanego badaniaZawartość tylozyny

MetodykaRANDOX

Cena brutto190 zł

Rodzaj wykonywanego badaniaZawartość nitrofuranów

MetodykaRANDOX

Cena brutto190 zł

Rodzaj wykonywanego badaniaZawartość fluorochinolony

MetodykaRANDOX

Cena brutto190 zł

Rodzaj wykonywanego badaniaZawartość metronidazol

MetodykaRANDOX

Cena brutto190 zł

Rodzaj wykonywanego badaniaSzczegółowa analiza pyłkowa

MetodykaMetoda mikroskopowej analizy pyłkowej wg.Rozp MRIRW z dnia 14.01.2009r.

Cena brutto130 zł

Rodzaj wykonywanego badaniaUdział pyłku przewodniego

MetodykaMetoda mikroskopowej analizy pyłkowej wg.Rozp MRIRW z dnia 14.01.2009r.

Cena brutto85 zł

Rodzaj wykonywanego badaniaStwierdzenie NOZEMY APIS oraz CERANA

MetodykaMetoda mikroskopowa

Cena brutto30 zł

Pobierz cennik