Bartnik

Pasieka

w sercu malowniczego pasma Beskidu

Własna Pasieka

Siedzibą firmy jest malownicza miejscowość - Stróże - na południu Polski, w sercu malowniczego pasma Beskidu Sądeckiego.

W naturalnym i czystym ekologicznie środowisku, wśród pół i łąk polskich Karpat rozmieszczono 1500 pszczelich rodzin. Nasza pasieka to gwarancja miodów najlepszej jakości, zarówno delikatnych, wiosennych, jak i ciemnych, spadziowych.

Wszystko, co dzieje się w „Bartniku” ma związek z pszczelarstwem. W pasiekach pozyskuje się wysokiej jakości miody odmianowe oraz inne produkty pszczele: pyłek kwiatowy, mleczko pszczele, wosk, propolis oraz pierzgę. Wędrówki z pszczołami na coraz to inne pszczele pastwiska zapewniają wysoką wydajność miodu.

Gospodarstwo Pasieczne „Sądecki Bartnik” zajmuje się
również skupem i konfekcjonowaniem wszelkich produktów pszczelich oraz ich sprzedażą.

Pokaż więcej

Historia Pasieki Hodowlanej: wizja i wyzwania

Pasieka hodowlana, jako integralna część Gospodarstwa Pasiecznego „Sądecki Bartnik”, powstała w wyniku zapotrzebowania na wysokiej jakości materiał użytkowy dla stale się powiększającej pasieki towarowej. Materiał wówczas użytkowany nie zawsze spełniał wymagania stawiane, dużej intensywnie eksploatowanej pasiece szczególnie w trudnych warunkach Pogórza. Również wielokierunkowość produkcji zwiększała wymagania dotyczące produkowanych matek.

Potrzeby te stały się przyczyną nawiązania ściślejszej współpracy z dr. Andrzejem Zawilskim. Na pierwszym etapie, doprowadzono do zwiększenia komfortu obsługi rodzin i wzrost ich wydajności miodowej. „NOVA”, „ALFA” i „BETA” to linie, które już wówczas cieszyły się uznaniem miejscowych pszczelarzy.

To zainteresowanie przełożyło się również na wzrost popytu na matki pszczele i przełożyło się bezpośrednio na konieczność opracowania nowego typu aparatu do inseminacji matek, nowoczesnego ulika weselnego czy uniwersalnej klateczki do transportu i poddawania. Od tego momentu w szerokiej ofercie pojawiły się matki nieunasienione, unasienione naturalnie oraz inseminowane.

Dalszy rozwój pasieki hodowlanej „Sądecki Bartnik” został ukierunkowany przez informację o lokalnej pszczole z rejonu Dobrej, Limanowej i Tymbarku, wstępnie ocenionej i poddanej selekcji przez Jerzego Smotra.

Linia ta wykazywała bardzo silną cechę higienicznego zachowania i czyszczenia gniazda, co było szczególnie istotne ze względu na wszechobecną wówczas grzybicę.

Linia ta wykazywała bardzo silną cechę higienicznego zachowania i czyszczenia gniazda, co było szczególnie istotne ze względu na wszechobecną wówczas grzybicę.

Z czasem, ze względu na zachowanie różnorodności genetycznej zaczęto poszukiwać innych wartościowych linii. Wybór padł na „VIGORA” z hodowli Kwietoslava Cermaka o raz „KARPATKĘ” Vasilija Gajdara. Obie linie nadal znajdują się w ofercie.