Źródło witalności. Powstaje dzięki naturalnemu procesowi, któremu pszczoły poddają zgromadzony pyłek w komórkach plastra woskowego.