Historia

Bartnika

firma rodzinna założona w 1973 roku

Sądecki Bartnik

”Sądecki Bartnik” jest spełnieniem pasji, fascynacji życiem pszczół oraz aspiracji zawodowych Anny i Janusza Kasztelewiczów.

Rodzinna firma została założona w 1973 r. w Stróżach k/Grybowa - miejscowości malowniczo położonej na pograniczu Beskidu Sądeckiego, Beskidu Niskiego i Pogórza Ciężkowickiego. Tereny ekologicznie czyste, bo znajdujące się z dala od ośrodków przemysłowych, stały się idealną bazą dla gospodarstwa mającego w zamyśle założycieli pozyskiwać najwyższej jakości produkty pszczele. Pierwsze lata prowadzenia gospodarstwa były dla jego właścicieli nieustanną nauką, doskonaleniem wiedzy i umiejętności oraz żmudnym zbieraniem doświadczeń. Czas ten zaowocował, po 1989 roku, niezwykle dynamicznym rozwojem firmy, powszechnie znanej i cenionej w Polsce, Europie oraz wielu krajach świata, której pasieki liczą ponad półtora tysiąca pni. Pozyskiwane są tu zarówno delikatne miody wiosenne, późniejsze, niezwykle cenne, szlachetne miody lipowe i spadziowe, najwyższej jakości miody odmianowe, a także inne produkty pszczele: pyłek kwiatowy, wosk, propolis, mleczko pszczele oraz pierzga. 

Czystość okolicznych lasów, łąk i pól w połączeniu z perfekcyjną dbałością o stan rodzin pszczelich oraz wysoką miodnością owadów, to fundament, na którym oparta jest marka i niekwestionowana renoma ”Sądeckiego Bartnika”.

historia bartnika - firma rodzinna
historia bartnika

Kształtowanie wizerunku firmy wymagało m.in. właściwie dobranej nazwy firmy i czytelnego logo, budzącego pozytywne skojarzenia.

Już sama nazwa ”Sądecki Bartnik” nawiązuje do korzeni polskiego pszczelarstwa, symbolizując zarazem oparcie się przez Annę i Janusza Kasztelewiczów na wielowiekowej tradycji zgodnego życia człowieka z naturą i w naturze oraz jej pełnym poszanowaniu przez producenta (wytwórcę). To także celowe odwołanie się do pszczelarskiego etosu. Wszak przed wiekami bartnik pozyskiwał miód z barci (żywych drzew), w których za pomocą leziwa i narzędzi (świdrów, siekiery) drążył otwory dla pszczół. Był on jednym z pierwszych świadomych hodowców, ale też symbolem człowieka pracowitego, szlachetnego i uczciwego, jednocześnie oddającego się pracy i owadom z szacunkiem, poświęceniem, spokojem.

Nie bez przyczyny prastarych bartników i współczesnych pszczelarzy, hodujących pszczoły z zamiłowaniem, powszechnie uważa się za ludzi na wskroś dobrych, których źródło dobroci tkwi w nieustannym obcowaniu z najszlachetniejszymi spośród owadów.

”Sądecki Bartnik” jako marka firmowa jest autorskim dziełem Państwa Kasztelewiczów. Podstawę zdobytej przez nią krajowej i międzynarodowej renomy stanowią: fachowość, ekologiczność produkcji, sprawność zarządzania i rzadko spotykana w tym sektorze gospodarki dynamika rozwoju.

Kapitałem marki jest najwyższa jakość oferowanych produktów, pełna satysfakcja szerokich rzesz klientów, profesjonalizm kadr, znajomość rynku i umiejętność jego monitorowania, elestyczne reagowanie na zachodzące zmiany oraz odwaga w planowaniu działań inwestycyjnych i marketingowych.
Strażnikiem marki jest mgr inż. Janusz Kasztelewicz - właściciel firmy, pszczelarz z wykształcenia i zamiłowania, absolwent Państwowego Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli k/ Lublina oraz Akademii Rolniczej w Poznaniu (specjalizacja: pszczelarstwo). Propagator i popularyzator pszczelarstwa, działacz związków producenckich - przez 26 lat piastował funkcję prezesa Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Nowym Sączu. Aktualnie Janusz Kasztelewicz jest Prezesem ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych.

Logo Gospodarstwa Pasiecznego ”Sądecki Bartnik” odwołuje się wprost do charakteru produktu, produkcji i branży. Pszczoła, będąc symbolem pracowitości, czystości, poświęcenia i przywiązania do rodziny, została ujęta w komórkę plastra. Całe jej krótkie, dorosłe życie jest godnym naśladowania bezwarunkowym oddaniem się dobru rodziny, dobru wspólnemu.
Tak rozumiana symbolika logo Gospodarstwa Pasiecznego ”Sądecki Bartnik” stanowi również ciągłą inspirację i cenną wskazówkę dla pracujących w nim ludzi.

historia Bartnik historia Bartnik
historia Bartnik historia Bartnika

Filozofia firmy

Filozofię Gospodarstwa Pasiecznego „Sądecki Bartnik” odzwierciedla charakter pszczoły, której wizerunek stanowi jego logo. Pszczoła - symbol pracowitości, czystości, poświęcenia i przywiązania do rodziny doskonale obrazuje to, co dla naszej firmy jest najważniejsze. prezese-maledobreWykorzystujemy właściwości zdrowotne miodu i produktów pszczelich, stawiając na pierwszym miejscu indywidualne potrzeby naszych klientów.
Głównym celem, którym kierowaliśmy się od samego początku istnienia przedsiębiorstwa, było zapewnienie pełnej satysfakcji naszym klientom i dołączenie do najlepszych przedsiębiorstw branży.

Wytyczone przez nas cele odnoszą się przy tym nie tylko do wymogów jakościowych dotyczących produktów, ale także bezpieczeństwa i higieny pracy. Ten cel udało nam się osiągnąć poprzez realizację kompleksowego i wszechstronnego systemu zarządzania, którego skuteczność poddajemy stałemu sprawdzaniu przez uznane międzynarodowe instytucje certyfikacyjne.

Poprzez intensywną, opartą na wspólnym celu współpracę z naszymi klientami i dostawcami, a także ciągłe usprawnianie oraz intensywną działalnośc w zakresie badawczo-rozwojowym – zgodnie z polityką naszego przedsiębiorstwa – będziemy w stanie sprostać najwyższym wymogom także w przyszłości. Jednocześnie dumni jesteśmy z faktu, że nasi klienci dają wyraz uznania naszemu zaangażowaniu, wybierając nas jako swoich dostawców.

  • Znamy potrzeby naszych klientów – stanowią one bazę wyjściową dla naszych działań
  • Obserwujemy rynek oraz nasze środowisko i wyciągamy właściwe wnioski
  • Nasze procesy dostosowujemy do potrzeb rynkowych
  • We wszystkich segmentach naszej działalności dążymy do osiągnięcia najwyższej jakości
  • Koncentrujemy się na naszych mocnych stronach i optymalnie wykorzystujemy nasze zasoby
  • Nasz sukces opieramy na kompetentnych pracownikach.
  • Miarą naszego sukcesu jest pozytywne postrzeganie nas przez naszych klientów