Bartnik Wydawnictwo

Bartnik

Wydawnictwo

Nasze publikacje

Nasze publikacje przeznaczone są przede wszystkim dla zainteresowanych pszczelarstwem, ale wydając poradniki popularyzujemy także wiedzę na temat zastosowania produktów pszczelich w leczeniu wielu schorzeń. Ich autorami są lekarze-specjaliści o uznanym dorobku naukowym w dziedzinie apiterapii i wieloletnim doświadczeniu zawodowym. Staramy się więc, by nasza oferta wydawnicza była coraz bardziej atrakcyjna oraz dostępna i przystępna dla każdego, kto chce skorzystać z bogactwa przynoszonego człowiekowi przez pszczoły.

Prowadzimy sprzedaż wysyłkową, co jest szczególnie korzystne dla Kół Pszczelarskich. Złożenie zamówienia zbiorowego wpływa na obniżenie ceny książek. W ofercie handlowej posiadamy także publikacje wydane przez inne wydawnictwa.

nasze publikacje

Chcąc zapełnić tę lukę, w roku 1996 powołaliśmy do życia Wydawnictwo "Sądecki Bartnik".

Dbając o zawartość merytoryczną naszych książek, albumów i broszur, podjęliśmy współpracę z naukowcami i fachowcami z dziedziny pszczelarstwa. Możemy więc zapewnić, że wszystkie nasze publikacje zawierają sprawdzoną wiedzę. Utworzyliśmy także własne studio filmowe, w którym produkujemy filmy szkoleniowe, dokumentalne - przybliżające historię i tradycje pszczelarstwa polskiego, poradnikowe oraz relacje z ważnych wydarzeń pszczelarskich, jak np. Międzynarodowe Kongresy Pszczelarzy ”APIMONDIA”.

Ważny fragment działalności Wydawnictwa ”Sądecki Bartnik” stanowi realizacja filmów popularno-naukowych, specjalistycznych i dokumentalnych.

Kilka z tych produkcji zostało nagrodzonych podczas Międzynarodowych Kongresów Pszczelarzy – "Apimondia". Można je także obejrzeć na naszym YouTube.

Pokaż więcej