Pszczelnictwo

Data: 08.02.1987

Kategoria:

Pszczelnictwo

 
Autor: Praca zbiorowa pod redakcją  Jarosława Prabuckiego
Wydawca: Wydawnictwo Promocyjne „Albatros”; Szczecin 1998 
ISBN 83-85796-70-3 
Stron: 900 
Format: 16,5×24 cm 
Oprawa: twarda 
Waga: 1.49 kg 
 

Książka nawiązuje w treści i formie do „Hodowli pszczół”, a w zakresie biologii i hodowli, eksploatacji pasiek oraz tematyki botanicznej sensu largo, wiąże się z wiedzą o pszczole miodnej. Wprowadza równocześnie szereg nowości i uaktualnień niektórych uproszczonych poglądów, zdezaktualizowanych przez najnowsze odkrycia, bądź rozwiązania. Systematyka pszczoły miodnej poprzedzona została wyczerpującym opisem pochodzenia nadrodziny pszczół, jej podziałem i rozmieszczeniem na świecie.

Do publikacji wprowadzono zagadnienia dotyczące chorób, pasożytów i zatruć pszczół. Treść rozbudowano także o zagadnienia różnorodnych pożytków pszczelich środowisk roślinnych oraz opisy pszczół, mszyc, czerwców i miodówek. Cenne informacje przynosi opis cech morfologicznych pszczół, ich rozmieszczenie geograficzne i liczebność, jak również analiza przystosowań owadów do zapylania bogato zróżnicowanej flory. Znaczna liczba pozostałych, nie wymienionych szczegółowo zagadnień, przedstawiona została w sposób rozszerzony i uaktualniony w stosunku do dawnych edycji z dziedziny hodowli pszczół.

„Pszczelnictwo” prezentuje wysoki poziom naukowy, bogaty materiał poznawczy, porządkujący i systematyzujący dotychczasowe informacje literatury krajowej, podsumowując jednocześnie zasób światowej wiedzy w tym zakresie. Pozycja niezbędna bibliotece każdego pszczelarza.