XX Biesiada u Bartnika 3 – 4 lipca 2011 (cz. 3)

Data: 20.07.2011

Kategoria:

Biesiada u Bartnika

XX Biesiada u Bartnika 3 – 4 lipca 2011 (cz. 3)

Jubileuszowa „Biesiada” odbywała się pod honorowym patronatem Marka Sawickiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marka Sowy, Marszałka Województwa Małopolskiego.

Warto zauważyć, że zbiegła się z obchodzoną uroczyście przez polskich pszczelarzy dwusetną rocznicą urodzin ks. Jana Dzierżona – nazywanego „ojcem współczesnej polskiej gospodarki pasiecznej”, m.in. odkrywcy partenogenezy – zjawiska dzieworództwa u pszczół.

xxbiesiada_inaug_1_sm xxbiesiada_inaug_2_sm
xxbiesiada_inaug_3_sm xxbiesiada_inaug_4_sm

Uroczyste otwarcie XX „Biesiady”poprzedziło odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej ks. Janowi Dzierżonowi, którego dokonali Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Andrzej Butra oraz Wojewoda Małopolski – Stanisław Kracik.

xxbiesiada_inaug_6_sm xxbiesiada_inaug_5_sm
xxbiesiada_inaug_8_sm xxbiesiada_inaug_7_sm

Oficjalnego, uroczystego otwarcia „Biesiady”, w asyście pocztów sztandarowych: Karpackiego Związku Pszczelarzy w Nowym Sączu oraz Kół Pszczelarzy w Bukowinie Tatrzańskiej, Grybowie, Kamionce Wielkiej i Moszczenicy, dokonał Janusz Kasztelewicz.
Pośród przybyłych tego dnia do Stróż byli m.in.: Andrzej Butra – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Stanisław Kracik – Wojewoda Małopolski, Wiesław Janczyk – poseł na Sejm RP, Mieczysław Kiełbasa – wicestarosta nowosądecki, Leszek Zegzda – radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, Bogusław Wiśniewski – dyrektor krakowskiego Oddziału Agencji Rynku Rolnego.

Przybyli także przedstawiciele środowisk pszczelarskich z całegio kraju, m. in.:  Elżbieta Kowalczyk – prezes Stowarzyszenia Pszczelarzy Polskich „Polanka”, Zbigniew Pęcak i Piotr Mrówka – prezes i wiceprezes Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych.

Świat nauki reprezentowali: prof. Lionel Segui Gonçalves (Brazylia), prof. Ryszard Czarnecki, prof. Artur Stojko, prof. Marek Chmielewski, prof. Paweł Chorbiński, prof. Jerzy Wilde, dr hab. Zbyszek Lipiński, dr Piotr Jakubowicz Chmara (Ukraina), Werner Hohl (Austria).

Przybyli także zaprzyjaźnieni z „Sądeckim Bartnikiem” hodowca matek pszczoły „Karpatki” – Wasilij Gajdar z Ukrainy, a także pszczelarscy kolekcjonerzy i hobbyści Halina i Józef Bondarczykowie oraz Henryka i Jerzy Gnerowiczowie.

xxbiesiada_inaug_10_sm xxbiesiada_inaug_9_sm
xxbiesiada_inaug_11_sm xxbiesiada_inaug_12_sm

Pszczelarska uroczystość dała także asumpt do wręczenia odznaczeń państwach przyznanych przez Prezydenta RP – Bronisława Komorowskiego i odznak „Zasłużony dla Rolnictwa” przyznanych przez ministra Marka Sawickiego.

Złote Krzyże Zasługi otrzymali: Marian Babik, Elżbieta Kowalczyk, Zbigniew Krawczyk, Piotr Mrówka, Franciszek PalkaAlbert Radwan; Srebrne Krzyże Zasługi: Józef GucwaZbigniew Pęcak , a „Medale za Długoletnia Służbę”: srebrny – Jerzy Matusik i brązowy – Jadwiga Gryboś.

xxbiesiada_inaug_13_sm xxbiesiada_inaug_14_sm

Odznaki „Zasłużony Dla Rolnictwa” wręczono: Czesławie Adamik, Lucjanowi Furmankowi, Włodzimierzowi Kario, Marcinowi Lipińskiemu, Janowi Nazarowiczowi, Stefanowi TkaczukowiZygmuntowi Wiatrowi.

xxbiesiada_inaug_15_sm xxbiesiada_inaug_20_sm
xxbiesiada_inaug_16_sm xxbiesiada_inaug_17_sm
xxbiesiada_inaug_19_sm xxbiesiada_inaug_18_sm

Do Stróż przyjechali także zwycięscy i wyróżnieni w IV Otwartym Konkursie Fotograficznym „Pszczoła i jej otoczenie”. Z rąk Janusza Kasztelewicza otrzymali nagrody, wyróżnienia rzeczowe i pamiątkowe dyplomy.

xxbiesiada_inaug_21_sm xxbiesiada_inaug_22_sm
xxbiesiada_inaug_23_sm xxbiesiada_inaug_24_sm
Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z: Andrzejem Butrą – wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz Stanisławem Kracikiem – wojewodą małopolskim.
btn_pobierz_mp3
btn_pobierz_mp3
Fot.: Leszek Horwath i Jerzy Żak
Nagrania: Leszek Horwath