Zmarł Jerzy Żak

Znakomitego artystę-fotografika, od wielu lat związanego z wydawnictwem „Sądecki Bartnik” pożegnaliśmy w niedzielę, 16 listopada 2014 r., na cmentarzu w Powroźniku.

j_zak_2Pan Jerzy był częstym gościem w Stróżach. Współpracę z nami rozpoczął z początkiem lat 90. , wykonując fotografie o tematyce pszczelarskiej, które stanowiły znakomity materiał ilustracyjny do wydawanych przez „Sądeckiego Bartnika” publikacji fachowych i popularno-naukowych.
Szybko dostrzegł, że pszczelarstwo stanowi piękny i wart ocalenia element krajobrazu Beskidu Sądeckiego i Niskiego. Powstanie w Stróżach Muzeum Pszczelarstwa i Skansenu zaowocowało opracowaniem ich starannej dokumentacji fotograficznej. Tak zrodził się pomysł pięknego, unikatowego albumu „Ule i pasieki w Polsce”, do którego przygotował efektowny materiał zdjęciowy, prezentujący przeszło tysiącletnie tradycje bartnictwa i pszczelarstwa na ziemiach polskich. Album ten nagrodzony został złotym medalem na XXXVII Międzynarodowym Kongresie Pszczelarzy „APIMONDIA' 2001” w Durbanie (RPA).

Pracował również kamerą. Przygotował dla nas trzy filmy dokumentalne z kongresów Międzynarodowej Organizacji Pszczelarskiej 'APIMONDIA” (Lozanna - 1995, Antwerpia - 1997 i Vancouver - 1999). Z aparatem fotograficznym towarzyszył wielu „Biesiadom u Bartnika”, a zdjęcia z nich publikowane były w prasie i internecie.

Ostatnią publikacją w dorobku twórczym Jerzego Żaka był album „Łemkowie i Łemkowszczyzna”, wydany w lipcu br. przez nasze wydawnictwo.

j_zak_1

Był wszechstronnym fotografikiem, ale specjalne miejsce w jego twórczości zajmowały Krynica i pas Karpat od Beskidu Sądeckiego, przez Beskid Niski, po Bieszczady. Nie stronił od klasycznych krajobrazów. Spełniał się artystycznie prezentując oryginalne, metaforyczne interpretacje natury. Swoje prace zaprezentował na ponad 150 wystawach, w kilku albumach, wielu kalendarzach, przewodnikach turystycznych i innych wydawnictwach o charakterze krajoznawczym czy reklamowym. Za działalność twórczą był wielokrotnie nagradzany.

Urodził się 8 października 1937 r. w Olejowie k/Tarnopola, na Kresach. Z wykształcenia był pedagogiem, absolwentem Wydziału Filozoficzno-Historyczego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracę zawodową zaczynał w Rzeszowie. Na początku lat 70. przeniósł się do Krynicy. Tu w latach 1973-1990 był dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sucharskiego, powszechnie cenionym wychowawcą krynickiej młodzieży.

Przygodę z fotografią rozpoczął w 1959 r. Zainteresowanie przerodziło się w pasję i drugi zawód, a osiągnięty poziom prac szybko został doceniony przyjęciem w 1971 r. do Związku Polskich Artystów Fotografików.
Jako jedyny sądecki fotografik figurował w szwajcarskiej encyklopedii artystów fotografii z całego świata.
Zmarł 14 listopada 2014 r. w Krynicy, pod długiej i ciężkiej chorobie.

Copyright © 1997-2019 Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" sp. z o.o. (dawniej Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" Janusz Kasztelewicz)
Sądecki Bartnik na