Rozbudowa zasilania w energię elektryczną zakładu przetwórstwa miodu wraz z budową nowoczesnego magazynu wyrobów gotowych produktów pszczelich w Sądeckim Bartniku

„Sądecki Bartnik” Sp. z o.o. w ramach Działania 1. Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, realizuje przedsięwzięcie pod nazwą:

„Rozbudowa zasilania w energię elektryczną zakładu przetwórstwa miodu wraz z budową nowoczesnego magazynu wyrobów gotowych produktów pszczelich w Sądeckim Bartniku”

Jego celem jest zwiększenie dostępnej mocy energii elektrycznej w zakładzie oraz powstanie nowoczesnego magazynu wyrobów gotowych wyposażonego w specjalistyczną baterię regałów wysokiego składowania. Koszt przedsięwzięcia 2 727 860,05 zł, w tym dofinansowanie z UE 1 363 930,02 zł

 

logo_art_2

Copyright © 1997-2023 Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" sp. z o.o. (dawniej Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" Janusz Kasztelewicz)
Sądecki Bartnik na