Prof. Jerzy Woyke – gość honorowy XXIII „Biesiady u Bartnika”

Wybitna postać nestora i luminarza polskiego pszczelnictwa oraz pszczelarstwa była ozdobą „Biesiady” A. D. 2014.

Konferencję naukową poprzedziła prezentacja sylwetki Gościa Honorowego, której dokonał Jego uczeń i wychowanek prof. Jerzy Wilde, z Katedra Pszczelnictwa, Wydziału Bioinżynierii Zwierząt
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Znamienny był tytuł prezentacji, którą raczej należałoby nazwać laudacją ku czci wielkiego polskiego naukowca - „Profesor Jerzy Woyke - nasz mistrz i nauczyciel”.
Poniżej publikujemy jej obszerne fragmenty.

Trzeciego maja 2014 roku, w 223. rocznicę uchwalenia pierwszej w Europie, nowoczesnej Konstytucji odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie doniosła, także dla nas pszczelarzy, uroczystość. Prezydent Bronisław Komorowski osobom zasłużonym wręczył ordery i odznaczenia państwowe. (…)

Wśród nagrodzonych Krzyż Komandorski OOP w uznaniu wybitnych zasług dla rozwoju pszczelarstwa oraz za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej otrzymał prof. Jerzy Woyke, nasz najwybitniejszy polski naukowiec z zakresu pszczelnictwa.

Na uroczystości poza nagrodzonym byli także: córka Dorota Woyke, Prezes Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych Janusz Kasztelewicz oraz autor niniejszego artykułu. To wybitne wyróżnienie przyznane zostało przez Pana Prezydenta na wniosek pszczelarzy zawodowych.

jerzy_woyke_2_sm jerzy_woyke_3_sm jerzy_woyke_4_sm
jerzy_woyke_5_sm jerzy_woyke_6_sm jerzy_woyke_7_sm
jerzy_woyke_8_sm jerzy_woyke_9_sm jerzy_woyke_10_sm

Profesor Jerzy Woyke urodził się w 1926 roku, a od 1958 roku był pracownikiem, a następnie kierownikiem Zakładu Pszczelnictwa SGGW w Warszawie. I choć na emeryturę przeszedł już 18 lat temu (w 1996 roku) to wciąż jest bardzo aktywny i intensywnie pracuje naukowo. Prowadzi badania w kraju i zagranicą, publikuje oryginalne prace badawcze oraz artykuły popularne, pisze krytyczne recenzje prac naukowych dla rozmaitych czasopism nie tylko krajowych, ale przede wszystkim dla zagranicznych.

Prof. J. Woyke opublikował łącznie ponad 800 prac oryginalnych i popularnych.
W trzech ostatnio opublikowanych pracach (2009 i 2010 roku), prof. J. Woyke dokładnie zbadał i prawidłowo wyjaśnił zagadnienie naturalnego unasieniania matek pszczelich, czego nie udawało się bardzo wielu autorom od 240 lat. Ma to duże znaczenie praktyczne dla wychowywanych corocznie w Polsce kilkudziesięciu tysięcy matek unasienianych zarówno naturalne, jak i sztucznie. W Polsce dzięki pracom prof. J. Woyke unasienia się kilka razy więcej matek, niż we wszystkich pozostałych krajach świata. Chyba nie ma drugiej takiej dziedziny, w której Polska przewyższałaby kilkakrotnie osiągnięcia całego pozostałego świata. Dzięki możliwości kontroli doboru rodziców u pszczół, w Polsce wzrasta wydajność miodu z rodziny pszczelej.

jerzy_woyke_11_sm jerzy_woyke_12_sm jerzy_woyke_13_sm
jerzy_woyke_14_sm jerzy_woyke_15_sm jerzy_woyke_16_sm
jerzy_woyke_17_sm jerzy_woyke_18_sm jerzy_woyke_19_sm

Prof. J. Woyke bardzo dba o zachowanie w pamięci ważnych zdarzeń z historii polskiego pszczelarstwa. I tak np. z okazji 100 rocznicy śmierci wielkiego polskiego pszczelarza ks. dr J. Dzierżona w roku 2006, prof. J. Woyke odnalazł 16 starych zagranicznych książek z przed ponad 100 lat z dedykacjami dla J. Dzierżona. Autorzy tych książek pochodzili z Niemiec, Francji, Austrii, Anglii, Luksemburga, Rosji i USA. Profesor wszystkie te książki przekazał honorowo do Muzeum im. J. Dzierżona w Kluczborku.
Prof. J. Woyke, pomimo, że od wielu lat jest na emeryturze, nadal prowadzi badania naukowe i publikuje z kolegami z zagranicy.
W publikacji z roku 2006 wspólnie z dr Gencerem z Turcji, wykazał, że jaja składane przez pszczoły trutówki są większe, niż składane przez o wiele większe matki.
Chęć współpracy naukowców zagranicznych z profesorem J. Woyke świadczy o tym, że stanowi On dla nich autorytet naukowy. (…)

jerzy_woyke_20_sm jerzy_woyke_21_sm jerzy_woyke_22_sm

Prof. J. Woyke jest ambasadorem polskiej nauki w świecie. Prowadził badania w 24 krajach, co zaowocowało 116 publikacjami naukowymi. Nie ma na świecie drugiego badacza pszczół, który badał pszczoły w tylu krajach. Był ekspertem FAO (ONZ) w 11 krajach. Poza FAO, prowadził zagranicą dłuższe kursy i wykłady na uniwersytetach w 11 krajach. Wykładał w 6 językach - angielskim, niemieckim, hiszpańskim, portugalskim, francuskim i rosyjskim. Ponieważ, jest na emeryturze nie otrzymuje żadnych grantów. Wszystkie koszty wyjazdów, pobytu i prowadzenia badań pokrywa sam.

Prof. Jerzy Wilde dokonał także innego podsumowania dorobku swego Mistrza, który zajmuje pierwsze miejsce w świecie pod względem:

  1. liczby publikacji na temat sztucznego unasieniania matek pszczelich,
  2. liczby krajów w których prowadził badania,
  3. liczby badanych gatunków i podgatunków pszczół,
  4. najczęściej ściąganych z internetu i cytowanych w czasopiśmiennictwie naukowym publikacji (i to tylko na przestrzeni kilku ostatnich lat),
  5. największej liczby języków, w których wykładał.

Dodajmy, że na „Biesiadę” prof. Jerzy Woyke przyjechał w towarzystwie córki oraz jednego ze swych bardzo nadal licznych zagranicznych uczniów - dr. Christophera K. Starra wykładowcy i naukowca Wydziału Przyrodniczego The University of the West Indies w St. Augustine (Trynidad-Tobago).

Zapraszamy do wysłuchania ROZMOWY Z PROF. JERZYM WOYKE - POSŁUCHAJ

Z dorobkiem prof. Jerzego Woyke można zapoznać się, a także pobrać interesujące Czytelników artykuły na jego stronie: http://jerzy_woyke.users.sggw.pl/woystrpol.html

oraz na jego profilach naukowych:

https://www.researchgate.net/profile/Jerzy_Woyke
http://scholar.google.pl/citations?user=FFXZcMIAAAAJ&hl=en
https://www.academia.edu/people/search?utf8=%E2%9C%93&q=Jerzy+Woyke
https://www.facebook.com/jerzy.woyke

Copyright © 1997-2021 Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" sp. z o.o. (dawniej Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" Janusz Kasztelewicz)
Sądecki Bartnik na