Nowa pozycja w naszym Wydawnictwie: ORP “BŁYSKAWICA” 9 Sierpnia 1967 r. – pamiętamy, WSPOMNIENIA I DOKUMENTY Kazimierz Żmuda

Dla odwiedzających stronę Gospodarstwa Pasiecznego „Sądecki Bartnik” sp. z o.o. www.bartnik.pl jest oczywistym, że na tej stronie znajdują się informacje o działalności wydawniczej spółki. Przez szereg lat wydawaliśmy wyłącznie książki i publikacje tematycznie związane z szeroko rozumianym pszczelarstwem, produktami pszczelimi oraz z apiterapią. W bieżącym roku podjęliśmy decyzję o wydaniu książki tematycznie związanej z morzem, Marynarką Wojenną, a konkretnie z Okrętem Muzeum ORP „Błyskawica” aktualnie cumującym w Gdyni przy Nabrzeżu Kościuszki.

orp_blyskawica_smNie ukrywam, że wpływ na decyzję miał fakt, iż autorem książki ORP Błyskawica 9 sierpnia 1967 roku – pamiętamy (Wspomnienia i Dokumenty) jest mój kolega absolwent Technikum Pszczelarskiego z 1965 roku - Kazimierz Żmuda - pełniący służbę na ORP „Błyskawica” w latach 1966 – 1969 oraz znajdujący się na okręcie tego tragicznego dnia. W tym dniu na skutek awarii systemu przesyłania pary przegrzanej wysokiego ciśnienia śmierć poniosło 7 marynarzy.

Jak sam tytuł wskazuje książka oparta jest na dokumentach i wspomnieniach. Autor korzystał z zasobów Archiwum Marynarki Wojennej, Wojskowego Biura Historycznego, Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej, Muzeum Marynarki Wojennej, Kronik ORP „Błyskawica” oraz 7 Dywizjonu Niszczycieli jak też przeprowadził szereg rozmów z członkami Rodzin tragicznie zmarłych marynarzy oraz kolegami służącymi w tym czasie na okręcie. Ważne były również rozmowy i pytania zadawane przez obecnych członków załogi okrętu. Autor oparł się na dokumentach oraz zamieścił autoryzowane wspomnienia członków Rodzin tragicznie zmarłych jak też kolegów znajdujących się tego dnia na okręcie. Krótkie komentarze do treści przywołanych dokumentów są ich logicznym uzupełnieniem w kontekście ówczesnych realiów oraz wskazują na sprzeczności w nich zawarte. W bogato ilustrowanej książce znajduje się szereg przypisów wyjaśniających pojęcia na co dzień używane na okręcie, a niezrozumiałe dla osób z poza tego środowiska.

Kiedy zapytałem autora o przesłanki determinujące podjęcie, po „wielu latach” tego tematu uzyskałem odpowiedź – to był mój obowiązek, podjąłem temat, który w duszy grał przez ponad 50 lat wielu z pośród nas będących tego dnia na okręcie oraz w duszach członków Rodzin. Postanowiłem oddać szacunek należny tragicznie zmarłym oraz zachować Ich na trwałe w pamięci ludzkiej, ponieważ żyjemy tak długo jak się o nas mówi i pisze. Dodał jednocześnie, że nie znalazł jednoznacznej odpowiedzi na pytania dlaczego doszło do awarii oraz czy możliwe było jej uniknięcie z tragicznymi konsekwencjami włącznie. Jednoznacznie podkreślił, że w momencie wystąpienia awarii – w tym konkretnym miejscu - nie było najmniejszych szans na przeprowadzenie skutecznej akcji ratunkowej.

Nie wiedziałem, że prezentacja książek o tematyce marynistycznej ma bardzo interesującą oprawę i nazywa się „wodowaniem” z udziałem „matki chrzestnej”– na wzór wodowania okrętu, czy też innej jednostki pływającej. 9 sierpnia 2023 roku wspólnie z małżonką uczestniczyliśmy w tym wydarzeniu, które odbyło się na pokładzie ORP „Błyskawica”. Wydarzenie rozpoczęło się na śródokręciu od krótkiego wystąpienia obecnego dowódcy okrętu kmdr por. Pawła Ogórka – autora wstępu do książki. Następnie członkowie Rodzin oraz koledzy tragicznie zmarłych złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą to wydarzenie. Po przejściu do reprezentacyjnego Salonu Kaprów autor dokonał krótkiej prezentacji swojej publikacji oraz wymienił osoby, które udzielały mu życzliwej pomocy w trakcie pracy nad książką. Matką chrzestną książki była Pani Dorota Bodkowska z d. Marulewska, której tata zginął 2 dni po jej urodzeniu. Wygłosiła wzruszającą formułę wodowania – w załączeniu amatorskie nagranie z tego fragmentu wydarzenia oraz kilka zdjęć.

Środowisko pszczelarskie reprezentowały między innymi przybyłe z rodzinami prof. dr hab. Aneta Strachecka oraz dr n. farm. Anna Kurek-Górecka, a prof. dr hab. Jerzy Demetraki-Paleolog i dr hab. Krzysztof Olszewski na adres autora przesłali swoje opinie oraz pozdrowienia dla uczestników wydarzenia.

Dla nas wydawców, niezależnie od samego „wodowania” ważne były rozmowy z uczestnikami wydarzenia, w tym członkami załogi i dowództwa okrętu oraz niestandardowe, wykraczające poza oficjalnie dostępne, zwiedzania okrętu.

Dla mnie i mojej Rodziny książka w pierwszej części jest dokumentem, a w drugiej części zbiorem wzruszających wspomnień członków Rodzin i kolegów tragicznie zmarłych marynarzy.

Zachęcam do zakupu pod adresem : https://sklep.bartnik.pl/pl/113-literatura-i-filmy – dopóki jest na stanie sklepu.

Janusz Kasztelewicz

orp_3_smorp_4_sm
orp_5_smorp_6_sm
orp_7_smorp_8_sm
orp_9_smorp_10_sm
orp_11_smorp_12_sm 
Copyright © 1997-2024 Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" sp. z o.o. (dawniej Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" Janusz Kasztelewicz)
Sądecki Bartnik na