„Modernizacja technologii produktów pszczelich w Sądeckich Bartniku”

„Sądecki Bartnik” Sp. z o.o. w ramach Działania 1. Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, realizuje przedsięwzięcie pod nazwą:

„Modernizacja technologii produktów pszczelich w Sądeckich Bartniku”

Jego celem jest zapewnienie płynnego utrzymania procesu przetwarzania i rozlewu miodów.

Koszt przedsięwzięcia 6 302 750,00 zł, w tym dofinansowanie z UE 3 151 375,00 zł

logo_art_2

Copyright © 1997-2023 Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" sp. z o.o. (dawniej Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" Janusz Kasztelewicz)
Sądecki Bartnik na