Ulik weselny


W uliku można otrzymywać kolejne matki, zarówno sztucznie, jak i naturalnie unasienniane. Małe rodzinki z czerwiącymi matkami mogą być przesyłane w ulikach do odbiorców i stanowić zaczątek kwalifikowanych rodzin pszczelich. Ten sposób przesyłania matek pozwala na ich przyjęcia bez uszkodzeń w rodzinach. Ulik może również służyć do przetrzymywania rezerwowych matek pszczelich i wykorzystywania ich w dogodnym dla pszczelarza terminie. Matki można w nich przetrzymywać od wiosny do bardzo późnej jesieni, oczywiście pod warunkiem poznania zasad użytkowania ulika.

Ulik wykonany jest z twardego styropianu i zapewnia pszczołom bardzo dobre warunki cieplne. Składa się z korpusu z wbudowaną, przesuwalną płytką dennicową, odejmowanym daszkiem i werandką. Wnętrze podzielone jest za pomocą elementu z kraty odgrodowej na dwie części: gniazdową z czterema rameczkami i komorę pokarmową. Całość przykryta przeźroczystą folią, przypiętą pinezkami do przedniej ściany ulika, umożliwia obserwację rodzinki i kontrole komory pokarmowej przez folię.

Płytkę dennicową można przesuwać w czterech położeniach. W pierwszym, pozwalającym na przenoszenie, przewożenie i przesyłanie ulika z pszczołami (oczko w dennicy jest zamknięte, a otwory wentylacyjne są otwarte). W drugim, umożliwiającym wyjście pszczół przez dennicę, a blokującym wyjście matki (otwory wentylacyjne są zamknięte). W trzecim, zamykającym szczelnie pusty ulik z pokarmem. W czwartym, całkowicie otwierającym dolne oczko i umożliwiającym matce swobodny wylot przy założonej werandce.

Werandka stwarza matce możliwości opuszczania klika, jednocześnie nie pozwalając na jej dounasiennienie po inseminacji. Zastosowanie kraty odgrodowej pozwala na lot pszczół. Zapobiega przegrzaniu rodzinki, zablokowaniu otworu wylotowego martwymi osobnikami oraz ścięciu matki przez własne pszczoły. Wymiana kraty odgrodowej na siatkę umożliwia wyjście na werandkę pszczół, ale nie pozwala na ich lot.

Komorę pokarmową wypełnia się ciastem miodowo-cukrowym po wycięcie w przegrodzie. Zapobiega to zabudowie woszczyną i ciągłemu uzupełnianiu ciasta. Stosowanie ciasta przeciwdziała zrabowaniu rodzinki, pozwalając jednocześnie na powolne pobieranie pokarmu i stały rozwój rodzinki. Zastosowanie kraty odgrodowej pomiędzy komorami pomaga w lokalizacji matki. W komorze gniazdowej powinny znajdować się cztery rameczki: dwie z suszem, jedna z woszczyną i jedna pusta, do zabudowania przez rodzinkę. Do zasiedlania ulika najlepiej nadają się pszczoły wygryzione z zaizolowanych plastrów czerwiu krytego, będące po kilku dniach bezmateczności. Można również pobierać pszczóły ze zdrowych rodzin produkcyjnych, pamiętając o przewadze pszczół najmłodszych. Zasiedlone uliki przenosimy na dwa-trzy dni do ciemnego, chłodnego pomieszczenia, by zapobiec powrotowi pszczół do rodziny matecznej, a pszczoły skłonić do lepszego przyjmowania matek. Matki można poddać przy wsypywaniu pszczół, lub przez wylotek, przed wystawieniem ulików na pasieczysko. Kolejne matki należy poddawać do nowo zasiedlonych ulików, lub natychmiast po zabraniu czerwiącej matki. Klateczkę wstawiamy przy komorze pokarmowej. Zbyt wczesne wystawienie ulika na pasieczysko może powodować ucieczkę większości pszczół. Wystawiając ulik na zewnątrz należy pamiętać o umieszczeniu go w miejscu zacienionym, co zapobiegnie przegrzaniu rodzinki. Przy poddawaniu matek unasiennionych sztucznie, lub przeznaczonych do unasiennienia, należy pamiętać o założeniu werandki i zmianie położenia płytki dennicowej. Natomiast przy poddawaniu matek do naturalnego unasiennienia, pamiętać o otwarciu werandki przed unasiennieniem i zamknięciu po stwierdzeniu rozpoczęcia czerwienia przez matkę w celu niedopuszczenia do ucieczki rodzinek. Matki przetrzymywane w rodzinkach o nadmiernej sile można osłabić, zabierając dwa plasterki z czerwiem, dając w zamian węzę, lub puste rameczki. Przeglądy ulików z nieczerwiącymi matkami należy wykonywać w godzinach rannych, lub popołudniowych, co zapobiega ucieczkom matek podczas przeglądów.
Copyright © 1997-2018 Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" sp. z o.o. (dawniej Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" Janusz Kasztelewicz)
Sądecki Bartnik na