Słowa miodem pisane I, II, III tom

 
Autor: Jerzy Gnerowicz
Wydawca: Sądecki Bartnik, 2009
Język: polski
ISBN  978-83-61904-00-7
Stron: 200
Format: 21,0 x 28,5 cm 
Oprawa: twarda 
Waga: 5,4 kg
 

Dzieło zatytułowane „Słowa miodem pisane” składa się z trzech tomów i napisane zostało w ciągu roku, jednakże materiał, który do tego posłużył, autor gromadził prawie ćwierć wieku. Wspólny tytuł nie oznacza, że Czytelnicy w każdym z nich znajdą tego samego rodzaju treści, albowiem tworzywo literackie, które wykorzystano do każdej z trzech części jest zasadniczo tak różne, że gdyby nie tematyczne spoiwo - pszczoły, pszczelarz i miód, nigdy nie mogłyby one tworzyć tryptyku.

Sam zamysł takiego tytułu wynikał z zamiaru objęcia jednym wspólnym planem wydawniczym pewnego zbioru doświadczenia twórczego setek ludzi, które ukierunkowane było na pszczoły, świat w którym żyją i towarzyszących im ludzi. Autor wyszedł bowiem z założenia, że tylko w ten sposób jest wstanie przedstawić Czytelnikom możliwie obszerną przestrzeń twórczości wypełnionej pszczołami, ulami i miodem, związaną z nimi symboliką i tą częścią umysłu i psyche, której zainteresowania a nawet fascynacji pszczołami nie jest w stanie w żadnym stopniu umniejszyć zbliżający się odgłos brzęku pszczelich skrzydeł czy wizja groźnych żądeł.

W tomie pierwszym, opatrzonym tytułem „Dobre przysłowie kiedy miód w głowie”, Czytelnicy znajdą ponad półtora tysiąca przysłów i zwrotów przysłowiowych, tematycznie związanych z pszczołami i wszystkim, co może się z nimi kojarzyć. O włączeniu do kolekcji niektórych decydował również związek przysłowiowego motywu z symboliką pszczelarską. W pozostałych dwóch tomach, o odrębnych tytułach wydawniczych - „Życie jak miód” i „Pszczoła liryczna” -- autor zebrał liczne przykłady aforystyki pszczelarskiej, bajek, fraszek, interesujących, jego zdaniem, cytatów wyjętych z literatury (nie tylko fachowej), a nawet humoru pszczelarskiego. Trzeci i ostatni tom, to rodzaj almanachu czy też antologii, zawierający sto pięćdziesiąt utworów lirycznych. Wiersz, podobnie jak muzyka jest rodzajem przekazu, ale te utwory, które zostały zebrane bądź napisane na potrzeby tego dzieła zawsze odzwierciedlają ludzkie emocje z wyraźną obecnością w nich skojarzeń odnoszących się do pszczół, do pięknego środowiska w którym żyją, bywa, że gloryfikujących zajęcia pasieczne, wartości produktów pszczelich, tradycję pszczelarską itp. Pszczoła, jej produkty, ul lub pszczelarz występują w nich nierzadko jedynie jako element tła, w którym wyrażają się inne wydarzeni, niekoniecznie z pasieki. Wśród autorów obu ostatnich tomów, Czytelnik znajdzie całą gamę nazwisk, nurtów literackich i epok - od przedstawicieli Antyku po współczesne anonimy pisane do Internetu.

Samo dzieło, ze względu na tematykę i jej zakres, jest na rynku wydawniczym swego rodzaju bestsellerem, a jego lektura, może przysporzyć - nie tylko pszczelarzom - wiele emocjonalnych i intelektualnych korzyści; doskonale nadaje się do czytania, na prezent dla przyjaciół, będzie też ozdobą domowej biblioteki

Zachęcamy do zapoznania sie z recenzją trylogii jaka ukazała się w nr 38 Ziemii Kaliskiej. 

Copyright © 1997-2020 Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" sp. z o.o. (dawniej Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" Janusz Kasztelewicz)
Sądecki Bartnik na