Sierpień

To objaw zarażenia wirusem zdeformowanych skrzydeł, przenoszonym przez roztocze. Koniecznie należy zastosować środki przeciw warrozie, np. Apifos, Bayvarol itp.
Ograniczenie populacji pasożytów w tym okresie pozwoli na wychowanie zdrowych pszczół, stanowiących podstawę rodziny podczas zimowania.

Uwaga! Preparaty trzeba stosować w sposób i w dawkach zalecanych przez producenta. W sierpniu przy braku pożytku stosujemy podkarmianie niedużymi porcjami rzadkiego syropu.


Copyright © 1997-2021 Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" sp. z o.o. (dawniej Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" Janusz Kasztelewicz)
Sądecki Bartnik na