Listopad i Grudzień

Niekiedy na dennicach uli można zauważyć młode pszczoły o silnie rozciągniętych odwłokach. Na lusterkach woskowych mają zakrzepłe płytki wosku. Są to młode robotnice, które nie zdołały zakończyć swoich prac przed chłodami i zginęły z zimna. Zwykle ich liczba nie jest zbyt duża.
Copyright © 1997-2021 Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" sp. z o.o. (dawniej Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" Janusz Kasztelewicz)
Sądecki Bartnik na