Linie hodowlane

Aktualnie w ofercie Pasieki Hodowlanej znajdują się następujące linie rasy ,,Carnica”

  • car Dobra
  • car Karpatka
  • car Alfa
  • car Vigor

  Ich najważniejsze cechy użytkowe prezentujemy w dalszej części informacji.
 

car „DOBRA” - linia wyprowadzona z materiału miejscowej pszczoły z rejonu miejscowości Dobra, Tymbark, Limanowa. Pierwsze prace hodowlane nad tą populacją rozpoczęto w latach trzydziestych, zainicjowane przez Jana Czecha, w późniejszym czasie prowadzone przez dr. Antoniego Chwałkowskiego, który razem z innymi członkami komisji po wcześniejszej analizie zgromadzonej dokumentacji hodowlanej wytypował matkę założycielkę rodu. Posłużyła ona do utworzenia wzorca hodowlanego pszczoły linii „Dobra”.

Pszczoła ta poprzez naturalną selekcję przystosowała się do lokalnych warunków i wytworzyła wiele cennych cech, takich jak: odporność na choroby - uwarunkowaną bardzo dużym instynktem higienicznym, bardzo dobrą zimotrwałość, a idąc dalej - przystosowanie do zimowli na spadzi, przerywanie czerwienia we wrześniu, ostrożne podejmowanie czerwienia na wiosnę oraz szybki rozwój po ustabilizowaniu pogody.

Czytaj dalej »

l_hod_1_sm

l_hod_2_sm


car „ALFA” -
linia powstała w hodowli dr. Andrzeja Zawilskiego. Prace nad tą linią zapoczątkowane zostały w 1967 roku. Materiał wyjściowy stanowiła populacja pszczół zaimportowanych z terenów dawnej Jugosławii. Linia ta posiada doskonale utrwalone i powtarzalne cechy dziedziczne. Tworzy duże rodziny o wczesnym i dynamicznym rozwoju wiosennym. Pomimo dużej siły, zachowała cechę niskiej rojliwości - typową dla rasy kraińskiej. Przy przeglądach pszczoły dobrze trzymają się plastrów, nie tworzą tzw. bród.

Jest to linia przewidziana na duże pożytki, czyli o ekspansywnym charakterze genów. Bardzo dobrze wykorzystuje pożytki zarówno nektarowe, jak i spadziowe. Jednakże, w okresie bezpożytkowym wymaga kontroli zapasów, a nawet dokarmiania. Wykazuje tendencję do samoczynnej wymiany matek w trzecim roku użytkowania. Charakteryzuje się dobrą zimowlą, a wielkim atutem jest cecha poprzecznego dziurawienia plastrów, co w razie potrzeby umożliwia poziome przemieszczanie się kłębu zimujących pszczół. Przy obsłudze rodzin należy pamiętać o użyciu podkurzacza.

l_hod_3_sm

l_hod_4_sm

car „KARPATKA” - linia pochodzi z hodowli dr. Wasila Gaidara z Ukrainy. Materiał wyjściowy tej linii stanowiła bardzo liczna populacja miejscowej pszczoły kraińskiej z terenów Karpat Wschodnich. Linia ta jest od wielu lat bardzo popularna na Ukrainie i w Rosji. W ostatnich latach pojawiło się duże zainteresowanie tą linią także w Europie. Import pakietów zaowocował zainteresowaniem tą pszczołą również w Polsce. Rodziny nabyte tą drogą okazały się w wielu polskich pasiekach często rewelacyjnie miododajne. Linia ta wykazuje wszelkie cechy typowe dla rasy kraińskiej.

Charakteryzuje ją dobra zimowla i dynamiczny rozwój wiosenny. Wykorzystuje wszelkie pożytki, od najwcześniejszych, po późne pożytki spadziowe. W celu utrzymania nastroju roboczego wymaga sukcesywnego poszerzania gniazd. Pszczoły tej linii są bardzo łagodne, długowieczne i dobrze trzymają się plastrów. „Karpatka” jest bardzo dobrym komponentem do krzyżowań międzyrasowych międzyliniowych.

 car „VIGOR” - linia jest dziełem Kwetoslawa Cermaka. Pierwsze prace hodowlane zainicjowane zostały w Słowacji, a następnie kontynuowano na terenie Republiki Czeskiej i tam trwają nadal. Łacińskie słowo vigor oznacza witalność i żywotność, więc główne założenia hodowlane opisywały utrzymanie tych właśnie cech. Materiał wyjściowy dla linii „Vigor” tworzyły matki pochodzące z Rusi Zakarpackej oraz Słowacji. Poprzez utrwalenie cechy bardzo dobrego instynktu higienicznego, która przejawia się szybkim usuwaniem zamarłych larw z komórek plastra, podniosła się jednocześnie odporność pszczół na grzybicę wapienną, a pszczoły utrzymują wysoką higieniczność ula. Długowieczność i żywotność pszczół linii „Vigor” procentuje dobrą zimowlą, nawet przy chłodniejszej wiośnie.

Pszczoły nie zużywają dużej ilości pokarmu, a osyp zimowy jest niewielki. Pszczoły zaczynają prace już przy 8°C. Cechują się wysokim instynktem obrony wylotka. Przy obsłudze rodzin należy pamiętać o użyciu podkurzacza, jednak nieustannie trwa selekcja pod kątem łagodności. Pszczoły linii „Vigor” mają tendencję do budowania mostków woskowych pomiędzy korpusami. Jest to cecha pozostała po pszczołach z Rusi Zakarpackiej. Na terenie Polski Gospodarstwo Pasieczne Sądecki Bartnik posiada wyłączność do wychowu i sprzedaży matek linii „Vigor”.

l_hod_5_sm
Copyright © 1997-2019 Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" sp. z o.o. (dawniej Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" Janusz Kasztelewicz)
Sądecki Bartnik na