Linie hodowlane

Aktualnie w ofercie Pasieki Hodowlanej znajdują się następujące linie rasy ,,Carnica”

  • car Dobra
  • car Karpatka

  Ich najważniejsze cechy użytkowe prezentujemy w dalszej części informacji.
 

car „DOBRA” - linia wyprowadzona z materiału miejscowej pszczoły z rejonu miejscowości Dobra, Tymbark, Limanowa. Pierwsze prace hodowlane nad tą populacją rozpoczęto w latach trzydziestych, zainicjowane przez Jana Czecha, w późniejszym czasie prowadzone przez dr. Antoniego Chwałkowskiego, który razem z innymi członkami komisji po wcześniejszej analizie zgromadzonej dokumentacji hodowlanej wytypował matkę założycielkę rodu. Posłużyła ona do utworzenia wzorca hodowlanego pszczoły linii „Dobra”.

Pszczoła ta poprzez naturalną selekcję przystosowała się do lokalnych warunków i wytworzyła wiele cennych cech, takich jak: odporność na choroby - uwarunkowaną bardzo dużym instynktem higienicznym, bardzo dobrą zimotrwałość, a idąc dalej - przystosowanie do zimowli na spadzi, przerywanie czerwienia we wrześniu, ostrożne podejmowanie czerwienia na wiosnę oraz szybki rozwój po ustabilizowaniu pogody.

Czytaj dalej »

l_hod_1_sm

l_hod_2_sm


car „KARPATKA”
- linia pochodzi z hodowli dr. Wasila Gaidara z Ukrainy. Materiał wyjściowy tej linii stanowiła bardzo liczna populacja miejscowej pszczoły kraińskiej z terenów Karpat Wschodnich. Linia ta jest od wielu lat bardzo popularna na Ukrainie i w Rosji. W ostatnich latach pojawiło się duże zainteresowanie tą linią także w Europie. Import pakietów zaowocował zainteresowaniem tą pszczołą również w Polsce. Rodziny nabyte tą drogą okazały się w wielu polskich pasiekach często rewelacyjnie miododajne. Linia ta wykazuje wszelkie cechy typowe dla rasy kraińskiej.

Charakteryzuje ją dobra zimowla i dynamiczny rozwój wiosenny. Wykorzystuje wszelkie pożytki, od najwcześniejszych, po późne pożytki spadziowe. W celu utrzymania nastroju roboczego wymaga sukcesywnego poszerzania gniazd. Pszczoły tej linii są bardzo łagodne, długowieczne i dobrze trzymają się plastrów. „Karpatka” jest bardzo dobrym komponentem do krzyżowań międzyrasowych międzyliniowych.

l_hod_5_sm
Copyright © 1997-2024 Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" sp. z o.o. (dawniej Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" Janusz Kasztelewicz)
Sądecki Bartnik na