Klateczki do transportu i poddawania matek pszczelich


Część dolna została podzielona na trzy komory. Komorę tylną, gdzie umieszczona jest gąbka z wodą wpływająca na odpowiedni poziom wilgotności w klateczce podczas transportu i przesyłki matki. Pokarmową, z wydzielonymi dwoma częściami o osobnych wejściach, i  środkową, gdzie znajduje się matka wraz ze świtą.

Komorę pokarmową zbudowano w taki sposób, aby pszczoły uwalniające matkę, wymieniały się stopniowo ze świtą w klateczce, zwiększając szansę na przyjęcie nowej matki. Wydzielone w komorze pokarmowej dwie części, posiadają osobne wejścia. Mniejszą część, zakończoną segmentem kraty odgrodowej i pokonywaną przez pszczoły wcześniej. Większą, przez którą może zostać uwolniona matka.

Przekazywanie substancji matecznej pomiędzy pszczołami w rodzinie prowadzi do stopniowego wyrównywania zapachu. Uwalnianie matki odbywa się jeszcze przez kilka godzin, w konsekwencji czego pszczoły przychylniej się do niej usposabiają, a po uwolnieniu nie okłębiają jej.

W przypadku przetrzymywania matki przez dłuższy czas w klateczce (np. podczas opadów deszczu), braki wilgoci można uzupełnić za pomocą strzykawki. Wodę wprowadza się wtryskując kilka kropli przez otwór w części górnej klateczki. Gąbka zapobiegnie rozlewaniu się wody po klateczce.

Przy samodzielnym wychowie matek, klateczki należy uzupełniać ciastem o dużej twardości. Takie ciasto nie będzie się nam rozlewać po klateczce. W komorze po przeciwnej stronie umieszczamy zwilżoną gąbeczkę.

Pszczoły przeznaczone jako świtę dla matki umieszczamy po uśpieniu CO2 w klateczce i poddajemy nieuśpioną matkę, zamykając całość. Przy braku CO2 możemy do zamkniętej klateczki wpuścić młode pszczoły przez boczny otwór, a następnie poddać matkę i zamknąć otwór. Należy jednak pamiętać o ich odpowiednim pochodzeniu i wieku. Najlepsze są kilkudniowe robotnice, pochodzące z izolatora umieszczonego w osieroconej rodzinie, cieplarce lub bezmatku. Klateczkę z  zamkniętymi otworami w komorze pokarmowej i bocznym możemy przeznaczyć do transportu.

Poddając matkę do rodziny jedną z wybranych uprzednio metod, klateczkę umieszczamy pomiędzy lekko rozchylonymi plastrami, lub wprawiamy ją w plaster. Otwieranie zatyczki na komorze z ciastem uzależniamy od stanu rodziny. Jeżeli uznajemy, że rodzina jest do tego przygotowana, możemy od razu zerwać zatyczkę. Przy niejasnościach lub wątpliwościach, lepiej poczekać kilka dni, a czas ten wykorzystać na przygotowanie rodziny. Matka uwalniana jest z klateczki po około dwóch dobach od zerwania zatyczki. Przez kilka kolejnych dni rodziny nie powinno się przeglądać, ponieważ właśnie w tym czasie matka zostaje w pełni zaakceptowana przez pszczoły rodziny przyjmującej. Nawet po stwierdzeniu przyjęcia matki i rozpoczęciu przez nią czerwienia, rodzinę należy nadal kontrolować. Zapobiegnie to ewentualnej cichej wymianie matki, zwłaszcza jeżeli poddawaliśmy matkę innej rasy, czy nawet linii.
Copyright © 1997-2018 Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" sp. z o.o. (dawniej Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" Janusz Kasztelewicz)
Sądecki Bartnik na