Zapytania ofertowe

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ofertowego na dostawę i montaż baterii regałów wysokiego składowania
(Informacja o unieważnieniu .pdf)

Zapytanie ofertowe na przebudowę i rozbudowę zakładu przetwórstwa miodu wraz z instalacjami oraz budowa instalacji kanalizacji deszczowej, przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa instalacji oświetlenia terenu na dz. nr 225/1, 225/4, 1453/4, 228, 231 położonych w obr. ew. Stróże gm. Grybów
(Zapytanie ofertowe, Przedmiar prac. Wynik postępowania )

 

 

 

Copyright © 1997-2023 Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" sp. z o.o. (dawniej Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" Janusz Kasztelewicz)
Sądecki Bartnik na