Zapraszamy na wystawę fotografii

Zapraszamy serdecznie na wystawę fotografii "Cudze chwalicie, swego nie znacie". Można zwiedzać ją do 19 grudnia w restauracji "Bartna Chata" w godz. od 10.00 do 18.00.

Wystawa jest plonem warsztatów fotograficznych, które pomiędzy wrześniem a listopadem przeprowadzono m.in. w Stróżach. Ich głównym celem był rozwój i promocja lokalnej twórczości kulturalnej w gminach Chełmiec, Grybów i Kamionka Wielka. Blok tematyczny podzielono na naukę podstaw pracy ze sprzętem fotograficznym, elementy komputerowej edycji zdjęć, plenery w wybranych miejscach oraz indywidualne konsultacje. Obok zagadnień stricte technicznych uczono się także jak analizować i interpretować nie tylko fotografie własne oraz mistrzów, ale przede wszystkim świat wokół siebie. W ramach kursu zorganizowano ponadto „spotkania mistrzowskie”, podczas których w Stróżach, Chełmcu i Kamionce Wielkiej odbyły się wykłady z cenionym fotografem i wykładowcą akademickim – Bogdanem Konopką.

Jak pisze Krzysztof Ligęza, współorganizator i kurator wystawy: "Hasło „cudze chwalicie, swego nie znacie” okazało odnosić się nie tylko do podróży po pięknych stronach z obszaru gmin wyszczególnionych w nazwie projektu, lecz przede wszystkim do odkrycia w sobie umiejętności oglądu świata i poszukiwania wzajemnych relacji. „Swym” jest wrażliwość uczestników, która ujawniwszy się w ich wnętrzu, została uzewnętrzniona poprzez fotograficzne narzędzia."

Wystawie towarzyszy bezpłatny katalog specjalnie przygotowany na tę okazję.

Organizatorzy projektu: Wiktor Durlak, Krzysztof Ligęza.

a_kogut_smm_szczepanska_smk_gryzlo_sm
d_scira_smk_scira_smm_potok_smCopyright © 1997-2021 Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" sp. z o.o. (dawniej Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" Janusz Kasztelewicz)
Sądecki Bartnik na