Zakres wykonywanych analiz

Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich firmy ,,Sądecki Bartnik” proponuje szeroki panel usług z zakresu analiz miodu i innych produktów pszczelich.

Spektrum wykonywanych przez nas analiz obejmuje zarówno badanie parametrów fizykochemicznych, jak również identyfikację odmian miodu poprzez analizę pyłkową.

W niedalekiej przyszłości planowane są również badania z zakresu mikrobiologii i chorób pszczół.

Podstawowym celem działalności laboratorium jest wykonywanie następujących analiz:

  Rodzaj wykonywanego badaniaCena
  oznaczanie zawartości wody15 zł
  oznaczanie przewodności właściwej25 zł
  oznaczanie liczby diastazowej70 zł
  oznaczanie kwasowości ogólnej20 zł
  oznaczanie zawartości glukozy, fruktozy i sacharozy (metoda HPLC)100 zł
  oznaczanie zawartości 5- hydroksymetylofurfuralu60 zł
  oznaczanie pozostałości sulfonamidów150 zł
  oznaczenie pozostałości tetracyklin150 zł
  oznaczanie pozostałości streptomycyn150 zł
  oznaczenie pozostałości chloramfenikolu170 zł
  szczegółowa analiza pyłkowa120 zł
   identyfikacja odmiany miodu za pomocą analizy pyłkowej
   - udział pyłku przewodniego
75 zł

Minimalna wielkość próbki - 200 g.
Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

Copyright © 1997-2021 Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" sp. z o.o. (dawniej Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" Janusz Kasztelewicz)
Sądecki Bartnik na