Z pokolenia na pokolenie – tyszowieckie świece


Film poświęcony jest historii wsi Tyszowce, która przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. W 1655 roku w okresie potopu szwedzkiego w kościele parafialnym w Tyszowcach zawiązywała się Konfederacja Tyszowiecka. Konfederaci chcieli chronić praw króla Jana Kazimierza przeciwko najeźdźcom szwedzkich i zdrajcom Ojczyzny. Szwedzi podeszli pod Tyszowce lecz w walce stoczonej z konfederatami ponieśli klęskę. W zemście za przegraną przysłali tyszowianom 12 wysokich świec woskowych (o wysokości 3,5 m i wadze ok. 50 kg ) napełnionych prochem. Całe szczęście mieszkańcy miasta ostrzeżeni o podstępie, świec nie zapalili. Świece te przechowywane są obecnie w kościele Św. Leonarda. Wynoszone są one procesyjnie z okazji ważniejszych uroczystości religijnych.
Copyright © 1997-2020 Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" sp. z o.o. (dawniej Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" Janusz Kasztelewicz)
Sądecki Bartnik na