Styczeń

- niewłaściwy pokarm,
- zbyt późne uzupełnienie zapasów,
- niepokojenie pszczół podczas zimowli,
- utrata matki.
Chorym rodzinom można pomóc wymieniając pokarm i umożliwiając oblot. Niezbędne jest także badanie laboratoryjne pszczół: biegunka może być spowodowana przez zakażenie bakteriami Hafnia alvei i nie leczona spowodować znaczne straty.

Copyright © 1997-2021 Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" sp. z o.o. (dawniej Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" Janusz Kasztelewicz)
Sądecki Bartnik na