Skarbnica Zdrowia – Pyłek kwiatowy


Oto nowy cykl filmów nagranych na płytach DVD (w jakości HD) i wydany przez Wydawnictwo „Sadecki Bartnik” z myślą zarówno o pszczelarzach, jak i konsumentach miodów oraz wszelkich produktów pszczelich.

Dwa pierwsze filmy pt. „Miody” oraz „Pyłek kwiatowy” są już dostępne w sprzedaży.

„Skarbnicę zdrowia” otwiera przed Państwem prof. dr hab. Ryszard Czarnecki z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, znakomity, powszechnie znany i ceniony farmakolog, który w swej długoletniej działalności naukowej wiele uwagi poświęcił badaniom produktów pszczelich i jest gorącym orędownikiem ich stosowania w profilaktyce współczesnych chorób cywilizacyjnych.

Filmy zawierają rzetelną i sprawdzoną, najnowszą wiedzę medyczną z zakresu apiterapii, podaną w bardzo przystępnej formie.
Każdy, kto zna profesora Ryszarda Czarneckiego, choćby z jego corocznych prelekcji i wykładów wygłaszanych podczas „Biesiad u Bartnika”, wie jak zajmująco potrafi przybliżać nawet najbardziej trudne i skomplikowane tematy.
Nie są to tylko proste odpowiedzi na nurtujące nas pytania, ale piękną polszczyzną przekazywane, bardzo sugestywne, gawędy o efektach pracy pszczół, których człowiek - jakże często, a także nieświadomie - nadal nie docenia i nie potrafi w pełni wykorzystać.
Filmy zrealizowano w pasiekach i w skansenie Gospodarstwa Pasiecznego „Sądecki Bartnik” w Stróżach k/Grybowa. Znakomite zdjęcia, to kolejne atuty tych popularno-naukowych produkcji, które warto mieć w domowych zbiorach poświęconych pszczołom i efektom ich pracy.
Copyright © 1997-2022 Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" sp. z o.o. (dawniej Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" Janusz Kasztelewicz)
Sądecki Bartnik na