Pasieka towarowa

Pasieka towarowa Gospodarstwa Pasiecznego „Sądecki Bartnik” składa się z ponad 1500 rodzin pszczelich, głównie rasy Carnica, pochodzących z własnej hodowli, choć eksperymentalnie testuje się również pszczoły innych ras i linii. Ule rozmieszczone są w kilkudziesięciu miejscach w okolicy, oddalonych nawet do kilkudziesięciu kilometrów od siedziby firmy, co ma służyć udostępnianiu pszczołom różnych pożytków i unikaniu nadmiernego przepszczelenia.

Ze względu na intensyfikację produkcji pasiecznej oraz minimalizację nakładów czasowych na obsługę rodziny pszczelej, głównym typem ramki jest ramka Wielkopolska (360 x 260mm) oraz skrócona ramka Langstrotha (435 x 170mm) ze szczególnym uwzględnieniem tej ostatniej.

Pszczoły wykorzystują pożytki wczesnowiosenne, wiosenne i letnie, głównie spadziowe, które w okolicy firmy są dość zawodne, dlatego często przenosi się ule w tereny bardziej zasobne w spadź. Od jej ilości zależy więc wydajność jednej rodziny pszczelej, ale w rekordowe lata wynosiła nawet kilkadziesiąt kilogramów w sezonie, który w tym regionie trwa od maja do sierpnia.

p_tow_1sm p_tow_2sm

W okresach bezpożytkowych pasieka produkuje także ziołomiody - głogowy, aloesowy, pokrzywowy i sosnowy, które mają szerokie zastosowanie lecznicze. W pasiece pozyskuje się, oprócz miodu, pyłek kwiatowy, proplis, pierzgę i okresowo mleczko pszczele.
Copyright © 1997-2024 Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" sp. z o.o. (dawniej Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" Janusz Kasztelewicz)
Sądecki Bartnik na