Historia muzeum im.Bogdana Szymusika

loga_muzeum_1Muzeum Pszczelarstwa w Stróżach istnieje od 2000 roku, a zostało założone przez Annę i Janusza Ksztelewiczów, właścicieli firmy pszczelarskiej Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik".

Cel tej inicjatywy, zrodzonej w dużej mierze z pasji pszczelarstwa, był jasno wytyczony - by promować tę mało znaną dziedzinę wiedzy w sposób przystępny i atrakcyjny nawet wśród tych, którzy o pszczołach wiedzą tylko tyle, że robią one miód.barc_sm_200

W maju 2000 roku zakupili od znanego krakowskiego pszczelarza Bogdana Szymusika kolekcję uli, która stała się podstawą dzisiejszej ekspozycji muzealnej. Dzięki inicjatywie Anny i Janusza Kasztelewiczów, zbiór wspaniałych uli istnieje w całości, a Bogdan Szymusik został honorowym patronem muzeum.

Właściciele "Sądeckiego Bartnika" wzbogacili kolekcję muzealną o dodatkowe zbiory, postarali się także, aby muzeum oferowało turystom inne atrakcje. W kolekcji muzeum znajduje się ponad 100 uli: kłodowych, figuralnych, snozowych, ramkowych, a także słomianych kószek.

Na szczególną uwagę zasługują: ul kłodowy - stojak dla pięciu rodzin pszczelich, zwany dla swojej rangi "Królem" i ul snozowy - Dzierżona - oba z 1822 roku i oba wpisane do rejestru zabytków.

W zbiorach znajdują się także ule figuralne, zwłaszcza "Św. Ambroży" (patron pszczelarzy) i "Diabeł", bez którego nie można sobie nawet wyobrazić porządnej pasieki (w wierzeniach chronił on bowiem pszczoły i pszczelarzy od zła), budzą niekłamany zachwyt. Muzeum posiada także dwa ule afrykańskie, pozyskane podczas pobytu w Republice Południowej Afryki. 

muzeum_2_smmuzeum_1sm6_sm
15_sm12_sm14_sm

W chatach wystawowych, zrekonstruowanych z oryginalnych elementów, można obejrzeć wspaniałą kolekcję akcesoriów pszczelarskich, takich jak miodarki, podkurzacze, leziwa, praski do wyrobu węzy, klateczki do hodowli matek pszczelich.

Po muzeum oprowadza zwiedzających przewodnik, opowiadając bardzo ciekawie o historii pszczelarstwa i zastosowaniu poszczególnych przedmiotów muz_4_sm(1) przy - jak to się kiedyś mówiło - "chodzeniu wokół pszczół". Wystawy obejmują także inne przedmioty tzw. domowego użytku, bez których trudno byłoby mieć wyobrażenie o funkcjonowaniu gospodarstwa wiejskiego. Wszystko to sprawia, że muzeum ma niepowtarzalny klimat skansenu.

Biblioteka muzealna, chwilowo w opracowywaniu, posiada bardzo bogaty zbiór starych i unikatowych książek o tematyce pszczelarskiej. Będzie on udostępniany turystom, zwłaszcza pszczelarzom, w powstającej czytelni. 
 

muz_5_sm(1)Na terenie muzeum stoi Karpacka Barć Milenijna - kilkunastometrowy pień bartny, najwyższy w Polsce i wpisany do "Księgi Rekordów i Osobliwości".
Wokół muzeum rozpościera się malowniczy Park Zarembów z wieloma pomnikami przyrody, gdzie można również urządzać plenery malarskie i fotograficzne.

Co roku, w pierwszą niedzielę lipca, odbywa się w muzeum-skansenie impreza plenerowa zwana "Biesiadą u Bartnika". Można przy tej okazji przysłuchać się prelekcjom i dyskusjom na tematy pszczelarskie, obejrzeć prawdziwe miodobranie połączone z degustacją miodu, skosztować wspaniałych potraw regionalnych, a wszystko to przy ludowej muzyce i występach kabaretowych. Z roku na rok "Biesiada" cieszy się coraz większą popularnością.

Właściciele Muzeum Pszczelarstwa w Stróżach ciągle dbają o podnoszenie jakości swoich usług i wzbogacanie oferty turystycznej. Odwiedzający muzeum mogą skorzystać z wszelkich, dostępnych w tych warunkach, atrakcji, organizowanych na zamówienie.

 

1_sm12_sm8_sm
 
2_sm3_sm4_sm
 
5_sm7_sm6_sm
 
10_sm11_sm9_sm
Copyright © 1997-2024 Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" sp. z o.o. (dawniej Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" Janusz Kasztelewicz)
Sądecki Bartnik na