Luty

Wysyłamy je do badania w całości. Badanie pełnych osypów zimowych w specjalistycznych pracowniach pozwala na ocenę zdrowia rodzin. Może wykazać obecność pasożytów (Nosema, Varroa), zakażenia bakteryjne (biegunka zakaźna, rozpadnica) i grzybicze, występowanie gryzoni i innych szkodników ulowych, niewydolność matki itp.

Uwaga! Nie wolno niepokoić rodzin, które jeszcze się nie obleciały.

Copyright © 1997-2021 Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" sp. z o.o. (dawniej Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" Janusz Kasztelewicz)
Sądecki Bartnik na