Laboratorium

Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" zajmuje się skupem, konfekcjonowaniem i sprzedażą wszelkich produktów pszczelich, których jakość jest nieustannie badana i monitorowana w profesjonalnie wyposażonym Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich.

Laboratorium realizuje swe zadania w szerokim zakresie odnoszącym się do badania jakości produktów pszczelich, stawiając sobie za cel nadrzędny wiarygodność wyników wykonywanych analiz, co zapewnia wysoką jakość usług.

Pracownikami laboratorium są  osoby kompetentne, posiadające kierunkowe wykształcenie zapewniające wysokie kwalifikacje zawodowe, co w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem i ustawicznym kształceniem daje gwarancję najwyższej jakości wykonywanych usług.

Laboratorium wyposażone jest w nowoczesną, specjalistyczną aparaturę badawczo-pomiarową umożliwiającą wykorzystanie najnowszych metod zapewniając, że uzyskane wyniki są wiarygodne, a stosowane metody czułe, dokładne i precyzyjne.

 lab14_06a_sm

Nasze laboratorium bierze udział w badaniach międzylaboratoryjnych organizowanych przez powołane w tym celu  europejskie laboratorium, tym samym potwierdzając biegłość w zakresie wykonywanych badań, co jest dowodem na wysoki poziom pracy załogi laboratorium. Ponadto jesteśmy w trakcie wdrażania normy PN/EN ISO 17025:2005 przez co przygotowujemy się do akredytacji metod wykorzystywanych w laboratorium.

Copyright © 1997-2023 Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" sp. z o.o. (dawniej Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" Janusz Kasztelewicz)
Sądecki Bartnik na