Konkurs fotograficzny

Hasłem konkursu jak zwykle jest: "Pszczoła i jej otoczenie". Zapraszamy do udziału w nim profesjonalistów i amatorów, dzieci i dorosłych, którzy swoje twórcze natchnienie odnajdą na łonie natury. Podglądajcie pszczoły na kwiatach, odwiedzajcie pasieki, obserwujcie pszczelarzy przy pracy.

Każdy uczestnik konkursu może nadesłać do 5-ciu fotografii. Minimalny format prac 30x40 cm, technika dowolna. Każda fotografia powinna zawierać umieszczony na odwrocie czytelny opis zawierający: imię i nazwisko autora, adres, telefon kontaktowy i tytuł pracy. Mile widziany będzie dodatkowy opis: miejsce wykonania zdjęcia, nazwa fotografowanego obiektu lub inne istotne informacje, na przykład nazwę kwiatów, na których przysiadły pszczoły w trakcie robienia zdjęcia przez fotografa.

Fotografie wraz ze spisem prac należy przesłać w dobrze zabezpieczonych, sztywnych opakowaniach z dopiskiem „KONKURS FOTOGRAFICZNY” na adres: Gospodarstwo Pasieczne Sądecki Bartnik, 33-331 Stróże 235.

Przewiduje się przyznanie następujących nagród:

  • I nagroda - 2 500 zł,
  • II nagroda - 1 500 zł,
  • III nagroda - 1 000 zł,
  • wyróżnienia rzeczowe

Jury ma prawo do innego podziału nagród.

Termin nadsyłania prac upływa 24 czerwca 2023 r.

Rozstrzygnięcie konkursu - 28.06.2023 r.

Wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi podczas otwarcia wystawy pokonkursowej w czasie 30. Biesiady u Bartnika tj. 2.07.2023

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu.

Do pobrania:

Copyright © 1997-2024 Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" sp. z o.o. (dawniej Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" Janusz Kasztelewicz)
Sądecki Bartnik na