Komunikat

Uprzejmie informujemy, że w okresie 08.05.2017 - 25.07.2020 nasza Firma realizowała unijny projekt pod nazwą „WDROŻENIE INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII I PRODUKTÓW PRZY POZYTYWNYM ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO I KLIMAT POPRZEZ ZAKUP INNOWACYJNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWÓRSTWA MIODU I BUDOWĘ SPECJALISTYCZNEJ HALI SKŁADOWANIA W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM”.

Celem wnioskowanego projektu było zwiększenie rozmiarów prowadzonej działalności biznesowej Sądeckiego Bartnika poprzez:

  1. Wprowadzenie innowacyjnych technologii (nowe linie rozlewnicze),
  2. Poszerzenie oferty produktowej o nowe wyroby, poszukiwane przez konsumentów krajowych i zagranicznych,
  3. Zapewnienie prawidłowych warunków mikroklimatu dla składowanych zapasów surowców i wyrobów gotowych,
  4. Zmniejszenie negatywnych skutków prowadzonej działalności wytwórczej dla środowiska naturalnego poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 100 kW.

Projekt zrealizowano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Poddziałanie 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”. Łączna wartość netto wydatków w projekcie wyniosła 6 768 704,68 zł, zaś wnioskowana kwota dotacji wynosi 3.000.000,00 zł. Źródłem wsparcia finansowego jest Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Stróże, 23.07.2020 roku

Copyright © 1997-2024 Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" sp. z o.o. (dawniej Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" Janusz Kasztelewicz)
Sądecki Bartnik na