Firmy Rodzinne z wizytą w Stróżach

Rola kwietniowego gospodarza comiesięcznych spotkań Małopolskiego Koła Stowarzyszenia „Inicjatywa Firm Rodzinnych” przypadła w 2012 r. „Sądeckiemu Bartnikowi”.

Do Stróż przybyło blisko dwudziestu przedstawicieli „Krakowiaków i Górali”, taką bowiem nazwę przyjął małopolski oddział „IFR”

Dotychczasowa, aktywna działalność Stowarzyszenia doprowadziła do powstania kilku kół, w różnych regionach kraju. Małopolskie koło zawiązało się jesienią 2011 r., a jego członkowie spotykają się co miesiąc (zawsze w trzecią środę), każdorazowo w innej firmie rodzinnej.

Przypomnijmy, że Stowarzyszenie „Inicjatywa Firm Rodzinnych” (IFR) powstało w Warszawie przed czterema laty. Postawiło sobie za cel m.in. integrację środowiska przedsiębiorców prowadzących firmy rodzinne, pomoc w rozwiązywaniu specyficznych dla nich problemów, wymianę doświadczeń oraz promowanie idei wolności gospodarczej, państwa prawa, społeczeństwa obywatelskiego i standardów etycznych biznesu. Inicjatywa jego powołania wyszła z... Sądecczyzny, bowiem pomysłodawcą i inicjatorem „IFR” był dr Krzysztof Pawłowski. To właśnie rektor nowosądeckiej WSB-NLU był specjalnym gościem spotkania w Stróżach.

Działalność „IFR” obejmuje m.in. organizację specjalistycznych konferencji, spotkań mentoringowych, szkoleń i warsztatów. Stanowią one znaczącą pomoc w rozwiązywaniu wielu problemów, z którymi stykają się na co dzień prowadzący biznesy rodzinne. Prezesem Zarządu Stowarzyszenia jest obecnie prof. Andrzej Jacek Blikle.

W minionych dwóch latach IFR, jako partner Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zrealizowała trwający dwa lata projekt szkoleniowy skierowany do rodzinnych przedsiębiorstw, w którym wzięło udział ponad 100 firm z całej Polski. W jego efekcie zostały również zbadane ich problemy, potrzeby i dążenia w rozwoju.

Na spotkanie „Krakowiaków i Górali” przybyli również sekretarze zarządu IFR: Katarzyna Gierczak-Grupińska, odpowiadająca za sprawy organizacyjne i Sebastian Margalski, zajmujący się sprawami komunikacji i PR.

Wszystkich, którym bliska jest idea przedsiębiorczości rodzinnej, chęć uczenia się od innych i dzielenia się z innymi wiedzą i doświadczeniem, zachęcamy do odwiedzenia witryny internetowej IFR.

ifr_2_sm ifr_3_sm ifr_4_sm
ifr_5_sm ifr_6_sm ifr_7_sm
ifr_8_sm ifr_9_sm ifr_10_sm
ifr_11_sm ifr_12_sm ifr_13_sm
ifr_14_sm ifr_15_sm ifr_16_sm
ifr_20_sm ifr_18_sm ifr_19_sm
ifr_23_sm ifr_24_sm ifr_25_sm
ifr_21_sm ifr_27_sm ifr_28_sm
ifr_29_sm ifr_30_sm ifr_31_sm
ifr_32_sm ifr_33_sm ifr_34_sm
ifr_35_sm ifr_36_sm ifr_37_sm
ifr_38_sm ifr_39_sm ifr_40_sm
ifr_41_sm ifr_42_sm ifr_43_sm
ifr_44_sm ifr_45_sm ifr_46_sm
Copyright © 1997-2020 Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" sp. z o.o. (dawniej Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" Janusz Kasztelewicz)
Sądecki Bartnik na