Firmy rodzinne u Bronisława Komorowskiego

Dwudniowa debata „O innowacyjności firm rodzinnych” - u Rzecznika Praw Obywatelskich oraz „O społecznym i gospodarczym znaczeniu firm rodzinnych” - u Prezydenta RP, odbyła się w Warszawie 12 i 13 listopada 2013 r.

ifr_waw_1Było to pierwsza, zorganizowana na tak dużą skalę, konferencja firm rodzinnych w Polsce, na którą przybyli przedsiębiorcy aktywnie działający w Stowarzyszeniu „Inicjatywa Firm Rodzinnych”.

W trakcie spotkania u Rzecznika Praw Obywatelskich - prof. Teresy Lipowicz - dyskutowano m.in. o innowacyjności w kreowaniu rynku pracy i roli jaką odgrywają w tej sferze firmy rodzinne.  Dokonano także przeglądu i dzielono się doświadczeniami z realizowanych przez te firmy projektów innowacyjnych, a także dyskutowano o wsparciu i utrudnieniach we wdrażaniu innowacji.

W Pałacu Prezydenckim  tematyka wystąpień i dyskusji panelowych ogniskowała się wokół społecznego i gospodarczego znaczenia firm rodzinnych.

Rodzina i przedsiębiorczość to strategicznie ważne zagadnienia mojej prezydentury - mówił Bronisław Komorowski podkreślając znaczenie debaty.

...Wracamy do dobrych tradycji, kiedy to istniały w Polsce wielkie firmy rodzinne, które wyznaczają do dzisiejszego dnia kierunek naszych marzeń o polskiej przedsiębiorczości, stabilności firm i osiągnięciach w każdym obszarze - mówił Prezydent.

Podkreślając, że około milion firm można zakwalifikować jako firmy rodzinne, a ich udział w tworzeniu PKB jest znaczący , Bronisław Komorowski podkreślił jak ważne są warunki funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, z punktu widzenia ich rodzinności i rozwoju. Zwracał także uwagę na  potrzebę dalszego reformowania ładu gospodarczego pod kątem małych i średnich przedsiębiorstw oraz konieczność zmian  w systemie podatkowym i Kodeksie Pracy.

Wierzę, że dla sukcesu gospodarczego niezbędna jest motywacja. Tą motywacją w działalności biznesowej są pieniądze. Ale pieniądze mogą i powinny być częścią tej motywacji. Motywacja powinna być o wiele dalej idąca, szukanie bezpieczeństwa własnego, własnej rodziny, bezpieczeństwa rodzin pracowników. To jest kwestia aspiracji i ambicji do tego, aby prowadząc firmę jednocześnie dostrzegać, że pieniądze nie są wszystkim - stwierdził Bronisław Komorowski.

ifr_waw_2sm ifr_waw_3sm ifr_waw_4sm

Prezes IFR, prof. Andrzej J. Blikle mówił o znaczeniu firm rodzinnych w gospodarce polskiej,

Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Irena Lipowicz - o firmie rodzinnej w polskim systemie prawnym, a Matti T. Vanhanen, Dyrektor Zarządzający Finnish Family Firms Association, były Premier Finlandii w latach 2003-2010, przedstawił fiński model gospodarki rodzinnej powiązanej z ośrodkami badawczymi.

Odbyły siędwa panele dyskusyjne: „Bariery rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce” (z udziałem: Andrzeja Barańskiego - „Herbewo”, Ryszarda Florka - „Fakro”, Stanisława Hana - „Hasco-Lek”S.A., Lecha Jeziornego - Centrum im. Adama Smitha,  Piotra Przytockiego PrezydentA  Krosna i Mirosława Barszcza  - Business Centre Club) oraz  „Firma rodzinna w globalizującej się gospodarce” (z udziałem: Jana Jabłkowskiego - „Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy”, Macieja Adamkiewicza - Grupa „AdamEd”, Sebastiana Paszka -  „WATT”, Anny Kasztelewicz - Gospodarstwo Pasieczne „Sądecki Bartnik”, Anny Kruk - „ANIA KRUK” i Katarzyny Gierczak-Grupińskiej - Inicjatywa Firm Rodzinnych).

Pośród wielu wniosków i propozycji zgłaszanych przez uczestników w dyskusjach warto odnotować postulaty m.in.:

  • zrównania statusu firm rodzinnych z innymi podmiotami gospodarczymi; 
  •  rozpoczęcia starań o konstytucyjną opiekę państwa nad firmami rodzinnymi - analogiczną do tej jaką objęte są rodzinne gospodarstwa rolne;
  • włączenia przedsiębiorców rodzinnych do procesu przygotowywania prawa;
  • sprawiedliwego udziału firm rodzinnych w funduszach europejskich nowego okresu programowania;
  • wypracowanie mechanizmu wiążącego użycie środków unijnych z tworzeniem miejsc pracy; 
  • wspomagania samorządów w tworzeniu lokalnego prawa sprzyjającego rozwojowi przedsiębiorczości; 
  • wprowadzenie „spec ustawy” dających większe możliwości rozwojowe  firmom deklarującym tworzenie miejsc pracy. 

ifr_logo

Zapraszamy do odwiedzenia witryny internetowej
Stowarzyszenia „Inicjatywa Firm Rodzinnych”

 

 

Foto: Tomasz Kwiatkowski

Copyright © 1997-2020 Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" sp. z o.o. (dawniej Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" Janusz Kasztelewicz)
Sądecki Bartnik na