Dożynki Prezydenckie w Spale

W niedzielę, 19 września 2010 r., przypadł nam w udziale zaszczyt wzięcia udziału w święcie plonów organizowanym w Spale pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Z rąk tegorocznych starostów: Anny Kozery-Nowak i Mariana Szczepańskiego - Prezydent otrzymał bochen chleba, rolnicy z województwa opolskiego przynieśli wieniec dożynkowy, który wybrano jako najładniejszy spośród przygotowanych przez rolników z różnych województw, zaś od „Sądeckiego Bartnika”, reprezentowanego przez Janusza, Tomasza i Krzysztofa Kasztelewiczów, w imieniu całej polskiej braci pszczelarskiej - kosz pełen miodów i wszelkich pszczelich produktów.

Zwracając się rolników i zaproszonych gości Bronisław Komorowski powiedział m.in.: "Dobry plon jest dowodem na to, że potrafimy coraz lepiej radzić sobie z niełatwymi problemami wsi. Możemy bez wstydu i lęku mówić o sprawach polskiej wsi. W Polsce ogromna większość społeczeństwa ma silne korzenie wiejskie. To nas zawsze odróżniało od innych społeczeństw europejskich.
Prezydent podkreślił, że nasza współczesna wieś to ludzie pracowici, ofiarni, przedsiębiorczy, nie obawiający się nowoczesności i potrafiący coraz skutecznie stawiać czoła współczesnym wyzwaniom, dzięki czemu Polsce udaje się coraz pełniej i aktywniej uczestniczyć w wielkim projekcie cywilizacyjnym, jakim jest Unia Europejska."

Zapowiedział także mocne zaangażowanie się Urzędu Prezydenckiego w rozwiązywanie problemów polskiej wsi.

Wizytę w Spale Prezydent rozpoczął od złożenia kwiatów pod tablicą pamiątkową prezydenta Ignacego Mościckiego, z którego inicjatywy w okresie II RP organizowano Dożynki Prezydenckie w Spale. Wziął udział w mszy św. w Kaplicy Polowej AK przy Kościele Prezydentów Rzeczpospolitej, by po niej z korowodem dożynkowym przejechać na stadion Centralnego Ośrodka Sportu, gdzie odbyły się oficjalne uroczystości dożynkowe.

Pośród zaproszonych gości byli m.in. wśród których byli m.in. ministrowie: Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Marek Sawicki, Infrastruktury - Cezary Grabarczyk oraz Szef Kancelarii Prezydenta RP - Jacek Michałowski, a rolę gospodarza uroczystości pełnił Marszałek Województwa Łódzkiego - Włodzimierz Fisiak.

Przypomnijmy, że Dożynki Prezydenckie w Spale po raz pierwszy zorganizował w 1927 roku prezydent Ignacy Mościcki i odbywały się one do 1938 roku. Po II wojnie światowej tradycję tę reaktywował w 2000r. prezydent Aleksander Kwaśniewski.

Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu ze Spały.

 

 

Copyright © 1997-2020 Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" sp. z o.o. (dawniej Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" Janusz Kasztelewicz)
Sądecki Bartnik na