Czerwiec

Każdą zauważoną nieprawidłowość należy konsultować ze specjalistyczną pracownią rozpoznawczą. Dokładnie obserwujemy plastry, z których wygryzają się młode pszczoły. W przypadku zauważenia pojedynczych, niewygryzionych komórek, zawierających martwy czerw, należy jak najszybciej dostarczyć plaster do badania. Mogą to być objawy zgnilca złośliwego, którym pszczoły zaraziły się rabując na wiosnę zamarłe na tę chorobę rodziny. Objawy zgnilca ujawniają się dopiero po około sześciu tygodniach od zarażenia.
Zarówno zgnilec złośliwy, jak i kiślicę, można skutecznie wyleczyć, stosując odpowiednie zabiegi higieniczno-hodowlane i leki (antybiotyki lub sulfonamidy). Kardynalnym błędem jest natomiast podawanie chorym rodzinom jedynie leków. Ukryją one na pewien czas objawy choroby, która wybuchnie na nowo jesienią w wielu dalszych rodzinach. Podany sulfonamid utrzymuje się w miodzie do ośmiu miesięcy. Sprzyja rozwojowi grzybic i może być groźny dla człowieka.
Copyright © 1997-2021 Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" sp. z o.o. (dawniej Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" Janusz Kasztelewicz)
Sądecki Bartnik na