Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe na wykonanie budynku Chaty Wystawienniczej na działce 202 w obrębie Stróże [0016].
(zapytanie ofertowe; projekt architektoniczno-budowlany Chata Wystawiennicza - wyciąg; przedmiar. Wynik postępowania)

Zapytanie ofertowe na opracowanie projektu wykonawczego poszczególnych elementów oraz wykonanie i montaż elementów składowych Ogrodu Dydaktycznego "Zostań Pszczołą/Pszczelarzem"
( zapytanie ofertowe; projekt koncepcyjny Ogrodu Dydaktycznego "Zostań Pszczołą/Pszczelarzem". Wynik postępowania

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż zespołu 5 domków drewnianych, w tym 1 sztuka dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
(zapytanie ofertowe; projekt budowlany. Wynik postępowania)

Zapytanie ofertowe na wykonanie rozbudowy zakładu o nową specjalistyczną powierzchnię przechowalniczą produktów pszczelich
(zapytanie; przedmiar). Wynik postępowania

Zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż linii technologicznej do rozlewu porcji śniadaniowych wg specyfikacji
(zapytanie; specyfikacja techniczna). Wynik postępowania

Zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż linii technologicznej do rozlewu w opakowania typu PET wg specyfikacji
(zapytanie; specyfikacja techniczna). Wynik postępowania

Zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż linii technologicznej do rozlewu wiaderka wg specyfikacji
(zapytanie; specyfikacja techniczna). Wynik postępowania

Zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż linii technologicznej do produkcji miodu kremowanego wg specyfikacji
(zapytanie; specyfikacja techniczna). Wynik postępowania

Zapytanie ofertowe na modernizację ciągu technologicznego do dekrystalizacji i standaryzacji miodu wg specyfikacji
(zapytanie; specyfikacja techniczna). Wynik postępowania

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż zespołu regałów wysokiego składowania wg specyfikacji
(zapytanie; specyfikacja techniczna). Wynik postępowania

Zapytanie ofertowe na wykonanie modernizacji oświetlenia zakładu z wykorzystaniem proekologicznego systemu LED wg specyfikacji
(zapytanie; specyfikacja techniczna). Wynik postępowania

Zapytanie ofertowe na wykonanie instalacji fotowoltaicznej 40 kWh wg przedmiaru
(zapytanie; przedmiar). Wynik postępowania

Zapytanie ofertowe na wykonanie biznes planu
(zapytanie). Wynik postępowania

Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu budowlanego
(zapytanie). Wynik postępowania

Zapytanie ofertowe na wykonanie kosztorysów
(zapytanie). Wynik postępowania

Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru budowlanego
(zapytanie). Wynik postępowania

 

Stróże 17.03.2017 r

Copyright © 1997-2017 Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" sp. z o.o. (dawniej Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" Janusz Kasztelewicz)
Sądecki Bartnik na