„Polski Smak’ 2014”

Tytuł ten - statuetkę i dyplom - przyznała nam, za miód lipowy z ekologicznych pasiek, Praska Giełda Spożywcza, z okazji 23. rocznicy swej działalności.

Od rozpoczęcia działalności w 1991 r. zajmuje ona znaczące miejsce w strukturze dystrybucji artykułów spożywczych w Warszawie oraz promieniu kilkudziesięciu kilometrów od stolicy, stanowiąc bazę zaopatrzenia dla tysięcy sklepów detalicznych, drobnego hurtu, restauracji oraz punktów zbiorowego żywienia. Jest od lat promotorem żywności tradycyjnej i ekologicznej.

Stawia sobie za cel, by dzięki jej pośrednictwu, oferowane produkty były konkurencyjne cenowo i reprezentowały europejskie standardy jakościowe.
Misją Praskiej Giełdy Spożywczej jest tworzenie i doskonalenie nowoczesnego hurtowego rynku zaopatrzenia dla handlu detalicznego i gastronomii. Jej działalność charakteryzuje się wysoką częstotliwością zakupów, szybką rotacją towarów oraz płatnościami gotówkowymi.

polskismak2014_2_smpolskismak2014_3_smpolskismak2014_4_sm
polskismak2014_5_smpolskismak2014_6_smpolskismak2014_7_sm

Praska Giełda Spożywcza należy do Stowarzyszenia Rynków Hurtowych w Polsce i Międzynarodowego Stowarzyszenia Rynków Hurtowych. Jest także członkiem Światowego Stowarzyszenia Rynków Hurtowych.

Nagroda jest dla nas tym cenniejsza, że prawo zgłaszania kandydatur do konkursu „Polski Smak 2014” przysługiwało hurtowniom. Zgłosiły one kilkanaście produktów tradycyjnych i ekologicznych. Jury wybrało i nagrodziło trzy z nich, biorąc pod uwagę właściwości, przyznane oznaczenia i certyfikaty, a także popularność wśród odbiorców i konsumentów.
Wraz z nami nagrody odebrali: firma „Wyrób Wędlin Tradycyjnych Wolarek S.J.” z Nowej Wsi Szlacheckiej k. Liszek za kiełbasę lisiecką i Spółdzielnia Mleczarska „Lazur” z Nowych Skalmierzyc za ser pleśniowy „Lazur Błękitny”.

Copyright © 1997-2018 Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" sp. z o.o. (dawniej Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" Janusz Kasztelewicz)
Sądecki Bartnik na