„Hodowla pszczół” i „Choroby pszczół. Odporność, patologia, terapia” – znów w sprzedaży internetowej.

Dwie sztandarowe pozycje, które powinny znaleźć się na każdej półce pszczelarza amatora, pasjonata i zawodowca. Te książki przydatne są również dla osób zaczynających „wielką przygodę z małą pszczołom”.

„Hodowla pszczół" to nowoczesny podręcznik akademicki, którego Autorami są najwybitniejsi polacy specjaliści z zakresu pszczelarstwa.

Autorzy przedstawili najważniejsze zagadnienia z zakresu hodowli pszczół, wykorzystali swoje wieloletnie doświadczenie, poparte najnowszymi doniesieniami z literatury fachowej.  Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów uczelni rolniczych, ale mogą z niej korzystać również wszyscy hodowcy pszczół, zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy, którzy chcieliby zgłębić swoją pszczelarską wiedzę i lepiej zrozumieć pszczoły - owady niezwykle, funkcjonujące w idealnie zorganizowanym społeczeństwie i nieustannie integrujące człowieka swoimi zachowaniami.

„Choroby pszczół. Odporność, patologia, terapia”
Postęp wiedzy przejawiający się opracowaniem nowych metod rozpoznawania chorób i postępowania profilaktyczno - leczniczego, jak również wzrost wymogów odnośnie jakości produktów pszczelich przeznaczonych do konsumpcji człowieka stwarza potrzebę nowoczesnego przedstawiania zagadnień związanych z patologią i terapią chorób pszczoły miodnej.

Szczególną uwagę zwrócono na choroby czerwia i pszczół znajdujące się na liście B Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (World Organisation of Animal Health), wcześniej znaną jako Międzynarodowy Urząd do spraw Epizootii - OIE (Office International des Epizooties) oraz na choroby, które według obowiązującego w kraju ustawodawstwa podlegają zwalczaniu lub rejestracji. W podręczniku uwzględniono dyrektywy Unii Europejskiej odnośnie zwalczania chorób zakaźnych pszczół i ochrony zdrowia publicznego, wymagania sanitarno - weterynaryjne dotyczące produktów pszczelich przeznaczonych do konsumpcji przez człowieka i przepisy prawa farmaceutycznego dotyczące produktów stosowanych w terapii chorób pszczół. Integralną częścią podręcznika "Patologia i terapia chorób pszczół z podstawami immunobiologii" stanowią problemy związane z odpornością rodziny, sposobami sterowania odpornością, działaniem immunosupresyjnym patogenów i czynników środowiska.
Podręcznik jest przeznaczony dla studentów wydziałów medycyny weterynaryjnej, lekarzy weterynarii i pracowników weterynaryjnych laboratoriów diagnostycznych. Będzie on też przydatny dla pracowników służb agronomicznych, zootechnicznych i ochrony środowiska oraz biologów zajmujących się problemami hodowli i wykorzystaniem produktów pszczelich. Jest to również znakomita lektura dla pszczelarzy.

hodowla_ksiazki_sm

Copyright © 1997-2018 Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" sp. z o.o. (dawniej Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" Janusz Kasztelewicz)
Sądecki Bartnik na