protesty pszczelarzy

Najnowsze informacje z kraju i ze świata.

Re: protesty pszczelarzy

Postautor: podlanem » 06 mar 2012, 21:05

GMO – zagrożenie dla pszczół i ludzi
GMO – Genetycznie Modyfikowane Organizmy - stanowią bardzo niebezpieczne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt, dla różnorodności biologicznej , dla rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego naszego kraju, oraz poważne zagrożenie dla naszych pszczół i pszczelarstwa.

Z definicji ( vide strona Ministerstwa Środowiska) wiadomo,że organizm genetycznie zmodyfikowany to organizm, w którym pierwotny materiał genetyczny został zmieniony w sposób nie zachodzący w warunkach naturalnych. W sposób nie do końca kontrolowany mogą więc powstawać hybrydy międzygatunkowe , przekraczające nawet granice pomiędzy światem zwierząt i roślin,takie jak np. pomidor z genem ryby,ziemniak z genem meduzy itp. Wystarczą już same informacje o możliwych zagrożeniach dla konsumentów płodów rolnych pochodzących z roślin zawierających np.: wszczepione geny bakterii Bacillus thuringiensis, które stymulują wytwarzanie białek trujących dla owadów żerujących na tych roślinach - to jak będzie wpływał nektar takich roślin na owady zapylające , a w tym pszczoły, jak takie trucizny wpłyną na ludzi konsumujących te „zdrowe” rośliny? A takich przykładów można wiele mnożyć!
Obecnie w Polsce prace ustawodawcze zmierzają w kierunku usankcjonowania upraw niektórych tylko odmian roślin pastewnych GMO – ale , które w rezultacie przemiany łańcucha pokarmowego trafią do produktów spożywczych dla ludzi - mówimy tu m.in. o kukurydzy MON810 i ziemniaku Amflora.
Zachodzi pytanie : jaki jest cel dopuszczenia tych upraw w Polsce? Przecież „normalne” tradycyjne odmiany mają się świetnie? Czyj interes chce reprezentować ustawodawca, skoro środowiska naukowe i producenckie, oraz konsumenci stanowczo sprzeciwiają się wprowadzaniu upraw GMO do Polski ?
W Europie już 9 krajów wprowadziło zakaz upraw GMO chroniąc swoje społeczeństwa( Francja, Austria,Węgry,Włochy, Luksemburg,Grecja, Niemcy, Bułgaria oraz Szwajcaria).
Dlaczego zatem Rząd RP wykazuje przerażającą obojętność i kompletnie ignoruje głosy swoich wyborców?
Nawet jednorazowe dopuszczenie upraw GMO spowoduje uwolnienie ( np. poprzez wiatropylność) materiału genetycznego do środowiska , co jest procesem NIEODWRACALNYM! Współistnienie upraw GMO z tradycyjnymi uprawami jest NIEMOŻLIWE! Nikt nie będzie miał wyboru, ani rolnicy, ani pszczelarze , ani konsumenci – jeżeli nastąpi skażenie GMO naszych upraw , jak ma to miejsce np. w USA czy Kanadzie – pozostaniemy bezsilni, skazani na żywność powodującą alergie,niepłodność,choroby nowotworowe i oporność na antybiotyki. Pyłek z roślin GMO może trafić do nektaru roślin, a stąd do miodu. Może to powodować ogromne straty dla eksporterów miodu, ponieważ taki miód nie zostanie wpuszczony do krajów z zakazem GMO!
Zostaniemy „rzuceni na pożarcie” ponadnarodowym korporacjom, które będą z tego czerpać zyski.

Dlatego my PSZCZELARZE, w imieniu swoim, oraz całego społeczeństwa, po raz kolejny apelujemy i żądamy wprowadzenia CAŁKOWITEGO ZAKAZU UPRAW GMO W POLSCE!
Nie zgadzamy się, aby lobbyści decydowali o naszym życiu i zdrowiu !
Żądamy , aby Resorty Rolnictwa i Środowiska zdecydowały, po czyjej są stronie, i przyjęły rzeczowe i logiczne argumenty , wspierające nasze stanowisko w kwestii zachowania zdrowego i normalnego środowiska przyrodniczego i rolniczego dla zdrowia następnych pokoleń.


Więcej :
http://www.chronmy.pszczoly.pl
http://icppc.pl/antygmo/pliki/ulotka_sebastiana_kostkowskiego.pdf
podlanem
 
Posty: 68
Rejestracja: 27 lut 2009, 20:34

Re: protesty pszczelarzy

Postautor: podlanem » 06 mar 2012, 21:07

Wsparcie rynku miodu
Od 2005 roku pszczelarstwo w Polsce wspierane jest poprzez dofinansowanie zadań w ramach programu „Wsparcie rynku miodu” realizowanego za pośrednictwem Agencji Rynku Rolnego Podstawowym celem Programu miała być poprawa warunków produkcji i wprowadzania do obrotu produktów pszczelich, zgodnie z art. 105 rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz. Urz. UE L 299 z 16.11.2007, str.1 z późn. zm.).
Realizacja tego zadania realizowana jest w ramach środków rozdzielanych komisyjnie na następujące kierunki wsparcia:
I. pomoc techniczna,
II. zwalczanie warrozy,
III. racjonalizacja sezonowego przenoszenia uli,
IV. środki wspierające laboratoria przeprowadzające analizy dotyczące fizyko-chemicznych właściwości miodu,
V. środki mające na celu wsparcie zasiedlania uli,
VI. współpraca z wyspecjalizowanymi organami w zakresie wdrażania stosowanych programów naukowo-badawczych w dziedzinie pszczelarstwa i produktów pszczelich.

Pomoc kierowana jest do Pszczelarzy za pośrednictwem organizacji pszczelarskich.
Należy sobie jednak jednoznacznie powiedzieć - W ramach tego programu nie funkcjonują żadne dopłaty ani do utrzymania pszczół,ani do pszczelarstwa,a uzyskiwane środki są tylko częściową refundacją zrealizowanych i sfinansowanych przez pszczelarzy działań zgodnie z określonymi wyżej, sztywno narzuconymi kierunkami.
W działaniach tych organizacje pszczelarskie pełnią tylko rolę pośrednika pomiędzy bezpośrednim beneficjentem jakim jest pszczelarz,a Agencją Rynku Rolnego,która nadzoruje i rozlicza zadania w ramach tego projektu. W działaniach tych nikt nie reprezentuje pszczelarzy niezrzeszonych, którzy z tego powodu praktycznie nie mogą w nich uczestniczyć.
Program „Wsparcia rynku miodu” od samego początku budził wiele zastrzeżeń i sprzeciwów ze strony większości pszczelarzy oczekujących innych rozwiązań,a przede wszystkim równego traktowania pszczelarzy i rolników,oraz przekazywania środków w przeliczeniu na rodziny pszczele,co pozwoliłyby na bardziej efektywne ich wykorzystanie,zgodnie z oczekiwaniami pszczelarzy. Wtedy rzeczywiście cel Programu mógłby być zrealizowany.
Niestety konsultacje społeczne i opinie związków pszczelarskich od lat trafiają ad akta,a decydenci komisyjnie robią w tym zakresie to co chcą, nie licząc się ze zdaniem samych zainteresowanych.
Z uwagi na pogarszającą się sytuację i nawarstwiające się problemy w polskich pasiekach,oraz brak reprezentacji środowiska poprzez jednego centralnego reprezentanta - organizacje regionalne, oraz pszczelarze indywidualni zostali zmuszeni stanąć w obronie interesów polskich pszczelarzy, których nie może satysfakcjonować bierność i ignorancja władz,ani tym bardziej indolencja Polskiego Związku Pszczelarskiego z prezydentem Tadeuszem Sabatem na czele.

Stąd próba,poprzez zbiorową manifestację, bezpośredniego zasygnalizowania, że marginalizowanie problemów pszczelarstwa i brak odpowiednich perspektyw rozwoju może doprowadzić do upadku polskiego pszczelarstwa.
Rola pszczół jest w Polsce niedoceniana,a pszczelarzy postrzega się jako hobbystów zapaleńców, którzy w wieku emerytalnym nie mając co robić, „podglądają” pszczoły. Żyjemy w trudnych czasach w których rola pszczelarza powinna zostać doceniona. A ci którzy zawodowo chcą zajmować się właśnie tym działem produkcji rolnej,powinni być przedmiotem szczególnej troski społeczeństwa, gdyż w dobie postępującej chemizacji rolnictwa i nasilających się upadków rodzin pszczelich oni troszcząc się o pszczoły stoją na straży życia na ziemi.

Unia Europejska może nam nieco pomóc,ale najbardziej możemy sobie pomóc sami w naszym kraju poprzez podjęcie rozwiązań systemowych,aby zabezpieczyć przyszłość polskiego pszczelarstwa. I na takie rozwiązania chcemy zwrócić uwagę podczas Marszu w obronie Pszczół.
Ostatnio zmieniony 06 mar 2012, 21:15 przez podlanem, łącznie zmieniany 1 raz
podlanem
 
Posty: 68
Rejestracja: 27 lut 2009, 20:34

Re: protesty pszczelarzy

Postautor: podlanem » 06 mar 2012, 21:10

Wszyscy lubimy miód. Jednak nikt nie przejmowałby się pszczołami , gdyby nie ich podstawowa rola w ekosystemach, jaką jest ZAPYLANIE ROŚLIN OWADOPYLNYCH, a w tym upraw rolniczych i leśnych.

Plony większości owoców, a także nasion,np. roślin oleistych,są ściśle uzależnione od krzyżowego zapylenia ich kwiatów obcym pyłkiem przenoszonym przez owady. Wówczas rośliny wytwarzają więcej nasion,a więcej nasion to większe i lepiej wykształcone owoce, czyli wyższe plony. Spośród różnych owadów, podstawowym zapylaczem jest pszczoła miodna,ponieważ dzięki zimowaniu całych rodzin pszczelich, już wczesną wiosną jest masowo obecna w środowisku, zanim inne owady-np.: trzmiele,wyjdą z zimowej hibernacji i namnożą swoje kolonie.
Dobre zapylenie przez pszczoły upraw entomofilnych, przy prawidłowo przeprowadzonych zabiegach agrotechnicznych i ochrony roślin powoduje wzrost plonu średnio o 50%.Według wyliczeń naukowców korzyść, jaką uzyskuje rolnik z pracy pszczół jest 15 razy większa niż zysk pszczelarza z sprzedaży produktów pszczelich.

Z powodu braku komunikacji między środowiskami plantatorów i sadowników,oraz pszczelarzy,większość pszczelarzy w Polsce ukierunkowała swoją działalność na produkcję miodu i pyłku, a nie na zapylanie upraw. Najwyższa pora na zmiany. Należy uruchomić mechanizmy zachęcające pszczelarzy do świadczenia usług zapylania. Usługa może bazować na pisemnej umowie i oficjalnym cenniku wynajmu uli z pszczołami na określony czas. Rodziny pszczele mogą być znormalizowane i dostarczone na plantację w odpowiednim czasie
Plantator czy sadownik będzie wtedy odpowiedzialny za postawione na plantacji rodziny pszczele (głównym zagrożeniem są oczywiście zabiegi szkodliwymi pestycydami). Pszczelarze w Niemczech za zapylanie rzepaku, sadu czy białej koniczyny otrzymują od 60 do 100 euro od 1 rodziny pszczelej, w USA na plantacjach bawełny czy owoców cytrusowych praca rodziny pszczelej warta jest nawet 200 USD. Cenę wywindowano, bo pszczół jest coraz mniej!Na świecie od kilku lat obserwuje się masowe upadki rodzin pszczelich , które w USA sięgały nawet do 80% pogłowia. Nazwano to zjawisko syndromem masowego ginięcia pszczół( z ang. CCD) .
W Polsce często nie dość,że plantatorzy nie zwracają uwagi na problem deficytu pszczół,to jeszcze potrafią przy okazji zwalczania chwastów skutecznie wytruć te,którym udało się zalecieć na ich plantacje. Obecnie zatruciom ulega w Polsce ciągle jeszcze do 20% rodzin pszczelich. W przeliczeniu na skutki finansowe straty z tego tytułu są olbrzymie i sięgają rocznie od kilku do kilkudziesięciu miliardów zł.
Należy uświadamiać wszystkim- producentom , konsumentom i decydentom, jak ważna jest ochrona owadów zapylających,dla naszego wspólnego dobra.

Dlatego pszczelarze postulują o wprowadzenie rozwiązań systemowych,wiążących środowiska producentów żywności i pszczelarzy wzajemnym wsparciem,poprzez usługi zapylania i dofinansowanie pasiek, oraz wspólne akcje edukacyjne.
Pszczelarze oczekują także,aby resort rolnictwa zadbał o takie rozwiązania,jak:
- zrównanie praw pszczelarzy i rolników,
- systemowy przepływ środków finansowych od plantatorów roślin owadopylnych do pszczelarstwa,
- ulgi finansowe w wykorzystaniu cukru jako paszy dla pszczół,
- uszczelnienie systemu wykorzystania środków chemicznej ochrony roślin w celu skutecznego zapobiegania zatruciom pszczół, a w konsekwencji ochrony interesów rolników, konsumentów żywności i konsumentów miodu.
podlanem
 
Posty: 68
Rejestracja: 27 lut 2009, 20:34

Re: protesty pszczelarzy

Postautor: podlanem » 06 mar 2012, 21:13

Informacje dla grup pszczelarzy,
przyjeżdżających na Marsz w Obronie Pszczół w dn. 15 marca 2012r.


1. Przedstawiciele Komitetu będą czekać na przyjeżdżających uczestników od godz. 10.00 w dn. 15 marca 2012r.
Prosimy, aby dojechać do Warszawy odpowiednio wcześniej, tak ,aby zdążyć pobrać kamizelki i przygotować tablice z plakatami – o czym jest mowa w pkt. 2.
Przyjeżdżające grupy powinny kierować się na parking dla autokarów pod Mostem Śląsko-Dąbrowskim, w pobliżu ul. Grodzkiej (niedaleko Mariensztatu). W załączeniu plan dojazdu.
Osoby z Komitetu Organizacyjnego (SPZ i grupy warszawskiej) będą tam rozdawać uczestnikom kamizelki ( żółte) i kierować grupy do odpowiedniego wyjścia z parkingu do schodów ruchomych na Plac Zamkowy.
Na Placu Zamkowym będzie formowana kolumna marszowa -grupy będzie ustawiał pan M. Majcherek, który poprowadzi Marsz . Bardzo proszę o ustalenie z uczestnikami, aby podporządkowywali się poleceniom osób funkcyjnych (będą w czerwonych kamizelkach), oraz zwracali uwagę na osoby „podejrzane”, które mogłyby zakłócić nasz Marsz. Poza pszczelarzami w Marszu wezmą udział także grupy związane z innymi organizacjami, takie jak Greenpeace, Pomarańczowa Alternatywa, Koalicja przeciw GMO.
2. Grupa warszawska (p. Marka Kowalskiego) przygotuje plakaty o formacie A2 (420 x 585). Prosimy, aby każda przyjeżdżająca grupa przygotowała 10 -15 paneli na drążkach (dosyć lekkich, żeby można je było nieść podczas Marszu), do których zostaną umocowane te plakaty, które zostaną wręczone każdej grupie. Prosimy o przywiezienie kleju, pinesek i taśmy klejącej, aby zamocować plakaty do paneli.
3. Wszystkie grupy będą proszone o przywiezienie:
- (czystych) strojów pszczelarskich dla uczestników, podkurzaczy oraz posiadanych banerów, plakatów, transparentów – związanych z pszczołami i ich ochroną.
Ponadto Komitet Organizacyjny ustalił,, że Marsz nie jest platformą do organizowania jakichkolwiek akcji komercyjnych, związanych ze sprzedażą produktów.
Natomiast jest mile widziane, aby każda grupa przywiozła (w miarę możliwości) małe upominki i gadżety pszczelarskie, które mogą być rozdawane podczas Marszu – np. z koszy wiklinowych.
Uprzejmie proszę, aby przekazać do mnie informację do czwartku 8 marca 2012, ile i jakich Państwo przywiozą gadżetów i materiałów informacyjnych, oraz transparentów itp.
4. Komitet Organizacyjny ma ogromną prośbę, aby wszyscy uczestnicy byli przygotowani na pytania ze strony dziennikarzy podczas Marszu. Wypowiedzi powinny być krótkie i rzeczowe, dlatego w trakcie jazdy do Warszawy warto przypomnieć zagadnienia i hasła, z którymi idziemy na Marsz i to „przećwiczyć”. W załączeniu przesyłam materiały informacyjne, które są także widoczne na stronie [url]http://www.chronmy.pszczoły.pl[/url], z której można je ściągnąć - każdy uczestnik może to wcześniej zrobić.
5. Uprzejmie informuję, że :
Pierwszą pomoc medyczną zapewni pielęgniarka z grupy Pszczelarzy Nadbużańskich z siedzibą w Chełmie, pani Joanna Piszczek. Tym niemniej, proszę o przypomnienie uczestnikom o zabraniu własnych leków, jeżeli ktoś ich używa, zabranie apteczki dla całej grupy na wypadek stłuczeń i zadrapań, a ponadto wszyscy powinni mieć w telefonach i przy sobie ICE (czyli numer telefonu do osoby z rodziny) oraz wypis wszystkich danych o branych lekach – w razie wypadku czy zasłabnięcia.
- Ponieważ wyżywienie dla grup uczestnicy załatwiają we własnym zakresie, proszę o zadbanie, aby uczestnicy zabrali napoje i odpowiednie porcje żywnościowe.
Proszę także o zwrócenie uwagi, aby nie były to napoje alkoholowe, ponieważ czas Marszu jest czasem oficjalnych kontaktów ze społeczeństwem, władzami i mediami.
- Przypominam także o odpowiednich , jak najwygodniejszych ubraniach do dwugodzinnego marszu.
6. Uczestnicy Marszu ruszą o godz. 12.30 i przejdą:
- środkiem lub lewym chodnikiem Krakowskiego Przedmieścia (zależnie od eskorty Policji),
- lewym chodnikiem Nowego Światu,
- przez Plac De Gaulle'a,
- do ul. Wspólnej – gdzie zgromadzą się pod gmachem Ministerstwa Rolnictwa,
- część kolumny na ul. Wiejską.
Pod Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbędzie się Konferencja Prasowa. W tym czasie wyznaczone osoby wejdą do gmachu, aby wręczyć nasze żądania wiceministrom Rolnictwa i Środowiska i ustalić tok dalszego postępowania w trybie roboczym. Te same żądania zostaną wręczone w Sejmie i Senacie RP przez wyznaczone osoby, które pójdą wraz z częścią kolumny marszowej na ul. Wiejską.

Marsz zostanie zakończony ok. godz. 15.30 po zakończeniu Konferencji prasowej.
podlanem
 
Posty: 68
Rejestracja: 27 lut 2009, 20:34

Re: protesty pszczelarzy

Postautor: kropek » 15 mar 2012, 15:24

kropek
 
Posty: 83
Rejestracja: 13 lut 2009, 13:43

Re: protesty pszczelarzy

Postautor: nowy » 16 mar 2012, 12:49

Ale się szum zrobił! Nawet w faktach na tvn było :) I bardzo dobrze, niech się nasi politycy i ustawodawcy tłumaczą!
nowy
 
Posty: 33
Rejestracja: 16 gru 2010, 20:53

Poprzednia

Wróć do Gorące tematy - Masowe ginięcie rodzin pszczelich

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość

cron