Tłumaczenia

Najnowsze informacje z kraju i ze świata.

Re: Tłumaczenia

Postautor: podlanem » 11 mar 2009, 21:22

niżej podsumowanie powyższych materiałów - autor: Frynia z Polanki

MECHANIZMY SZKODLIWEGO DZIAŁANIA IMIDACLOPRIDU NA PSZCZOŁE MIODNĄ

Imidacloprid (syn. imidachlopryd, imidakloryd) to insektycyd systemiczny z grupy neonikotynoidów. Działa poprzez zaburzanie receptorów acetylocholiny w centralnym układzie nerwowym owadów. Jest stosowany w środkach ochrony roślin, takich jak
Montur 190FS, Gucho 350 FS głównie Montur Forte 230 FS oraz Crusiser 70 WS - Tiametoksam (też neonikotynoid) – (do zaprawiania nasion buraka cukrowego, w 2008 roku na wiosnę wysiano 90% takich nasion). Naukowcy alarmują o niezwykle wysokiej szkodliwości zarówno samego imidaclopridu, jak i produktów jego rozpadu dla pszczoły miodnej. Jest on uważany za przyczynę masowego wymierania rodzin pszczelich m.in. Niemczech i we Francji, gdzie stosowanie środków zawierających imidacloprid zostało zabronione już w 2003r. Na podstawie przedstawionych poniżej wyników badań mamy powody przypuszczać, że również obecne masowe ginięcie rodzin pszczelich w Polsce ma związek z używaniem do zaprawiania nasion buraka cukrowego preparatem MONTUR FORTE 230FS, ponieważ zostało dowiedzione, że imidakloprid zawarty w zaprawach nasiennych, przenika do wszystkich części wyrosłych z tych nasion roślin 1) , a więc może również być przyczyną skażenia wyprodukowanego z buraków cukru.

Dr. Belzunces (INRA) podaje, że spożywanie przez dłuższy czas bardzo niskich dawek imidaclopridu lub jego metabolitów może prowadzić do śmierci pszczół– już dawka 4.5 pikograma/24h imidaclopridu lub jego metabolitów wywołuje znaczącą śmiertelność pszczół.2) Suchail et al. 3) stwierdzili że w toksyczności ostrej dawka LD50, czyli wywołująca śmierć 50% pszczół, wynosi 400 μg/kg (pszczół) po 72h (czyli 40 ng/pszczołę), niektóre metabolity wykazują zbliżoną lub nawet większą toksycznośc ostrą – np.olefin ma LD50 niższą niż sam imidacloprid, a więc jest bardziej toksyczny.

Ponadto badania nad ostrym i chronicznym działaniem imidaclopridu3 wskazują na to, że przy długotrwałym podawaniu samego imidaklopridu czy też jego metabolitów bardzo małymi dawkami, tak jak to ma miejsce przy pobieraniu zgromadzonych zapasów przez zimujące pszczoły, znacznie niższe sumaryczne dawki są potrzebne do wywołania szkodliwych efektów niż przy krótkim, skoncentrowanym podaniu (jak przy pobieraniu przez pszczoły podanego syropu cukrowego)- do 6 tysięcy razy mniejsze dla samego imidaclopridu, nawet do 100 tys. razy dla niektórych jego metabolitów. Dlatego efekt może być odroczony w czasie. Badacze twierdzą też, że o ile z samym imidaclopridem ( w małych dawkach) łączy się objawy takie jak zaburzenia orientacji (pszczoły nie wracają do ula), to największą śmiertelność pszczół wywołują właśnie produkty jego rozkładu.4)

Imidacloprid już w bardzo niskich stężeniach wywołuje u pszczół zaburzenia orientacji, co sprawia, że pszczoły, które wyleciały z ula, nie są w stanie do niego wrócić.
Bonmantin 5) dowodzi, że już w stężeniu 0.1 nanogramów na kg imidacloprid zaburza orientację pszczół. Podobny wpływ małych dawek imidaclopridu wykazują również inni badacze. Decourtye et al 6)7) dowodzą, że już bardzo niskie dawki imidaclopridu i jego metabolitów mają negatywny wpływ na zachowania związane ze zbieraniem pokarmu i uczeniem się u pszczoły miodnej. Yang et al. 8) również opisują doświadczenia, które dowodzą wpływu subletalnych dawek imidaclopridu na zachowanie zbieraczek w rodzinach pszczelich: przy bardzo niskich stężeniach, pszczoły opóźniają powrót do ula i ponowny wylot, opóźnienie wizyty w czasie zależało od stężenia, przy czym najniższe stężenie wywołujące obserwowany efekt wynosiło 50 μg/litr. Natomiast kiedy pszczołom podawano imidacloprid w stężeniu wyższym niż 1,200 μg/litr, wykazywały one zaburzenia w powracaniu do miejsca karmienia. Niektóre ginęły, a niektóre znajdywano w miejscu karmienia następnego dnia.

Dodatkowym wytłumaczeniem faktu, że pszczoły nie giną natychmiast po podaniu skażonego syropu, ale największe straty odnotowano po nastaniu chłodów (głównie listopad) jest obserwacja 9), że po pobraniu pokarmu, pszczoły zwracają zawartość wola, (która jest dalej przerabiana przez pszczoły ulowe), więc imidakloprid nie zostanie wchłonięty w wystarczającej dawce do płynów ustrojowych pszczoły, która pobrała syrop i dlatego na nią nie zdąży zadziałać w obserwowalny sposób, jako że przy małym stężeniu zbieraczki nie giną od razu (szkodliwy wpływ notowano po upływie 30-60 min od pobrania, dlatego też w cytowanym doświadczeniu badacze wyłapywali pszczoły i przetrzymywali w klateczkach aż do momentu, gdy się imidakloprid wchłonie, żeby nie mogły zwrócić skażonego syropu w ulu). W cytowanych badaniach zbieraczki karmione stężeniem 100ppb wznawiały loty po 24 godz, przy stężeniu 500 i 1000ppb - nie wracały do ula, ani do pojnika, na który były tresowane. Tak też się dzieje w przypadku pszczół poddanych działaniu małych dawek imidaklopridu i jego metabolitów w zapasach – przy ociepleniu wylatują z uli celem dokonania oczyszczających oblotów, lub w poszukiwaniu wody (przy zatruciu odnotowuje się większe zapotrzebowanie na wodę), po czym, w wyniku zaburzenia orientacji, do uli nie wracają. (Innym możliwym mechanizmem ginięcia zatrutych małymi dawkami pszczół poza ulem jest wielokrotnie pisywanie przez naukowców wylatywanie chorych, umierających pszczół, by ginąc poza ulem, chronić rodzinę). W ulach pozostają plastry z zapasami, natomiast znikają z nich lotne pszczoły – nie stwierdza się martwych pszczół w ulu, ani przed nim.

Udowodniono, że imidacloprid ulega stopniowemu rozkładowi w roślinach, oraz że bardzo szybko rozkłada się w organizmie pszczoły, Dwadzieścia minut po rozpoczęciu spożycia suma pozostałości imidaclopridu i jego dwóch głównych metabolitów w organizmach pszczół wynosiła jedynie 70% faktycznie podanej dawki 10) Dlatego też sugeruje się, że badania analityczne mające na celu ocenę zagrożenia pszczół korzystających z pożywienia pochodzącego z roślin wyhodowanych z zaprawianych nasion powinny nie tylko zawierać metodę wykrywającą związek macierzysty, (czyli sam imidacloprid) ale również powinny wykrywać jego metabolity 11)

Dodatkowe zagrożenia związane ze stosowaniem imidaclopridu w środkach ochrony roślin związane są z faktem, że bardzo wolno rozkłada się on w glebie, zwłaszcza przy braku dostępu światła, jest w stanie przesączać się, ze względu na swoją wysoką rozpuszczalność w wodzie i nieprzywieranie do drobin gleby, przenika do wód gruntowych, oraz w przypadku siewu zaprawianych nasion mechanicznym siewnikiem, może być znoszony na sąsiednie uprawy. 12),13) Tak więc nawet rośliny na polach gdzie nie stosowano imidaclopridu, mogą być dla pszczół szkodliwe.

Dlatego też zasadne wydaje się wprowadzenie zakazu stosowania środków zawierających imidacloprid ma terenie RP, przynajmniej do czasu wykonania dodatkowych badań, które jednoznacznie potwierdzą lub zaprzeczą, że stosowanie środków ochrony roślin z zawartością tej substancji, w tym zapraw stosowanych do nasion buraka cukrowego, jest przyczyną ginięcia rodzin pszczelich. Jednocześnie w przypadku potwierdzenia tych obaw, koniecznym będzie zapewnienie pszczelarzom polskim bezpiecznej paszy dla pszczół, a także udzielenie odpowiedniego wsparcia

Ponadto potrzebne jest uruchomienie środków na przebadanie padłych pszczół, zapasów po spadłych pszczołach oraz cukru, który został im podany jako pasza do zakarmiania na zimę, na zawartość imidaclopridu i jego metabolitów (przede wszystkim olefin i 5-hydroxy-imidacloprid) na poziomie co najmniej 0,1 ppb (a najlepiej 0,001 ppb, czyli 1ng/kg, mając na uwadze, że LD 50 dla jednej pszczoły to 8ng/L).

1)Environmental Fate of Imidacloprid, Revised by Matthew Fossen, Ph.D. Environmental Monitoring Department of Pesticide Regulation
2) http://www.britishbee.org.uk/files/imidacloprid/french-official-report-on-Imidacloprid.pdf
3)Séverine Suchail, David Guez, and Luc P. Belzunces, Discrepancy Between Acute and Chronic Toxicity Induced by Imidacloprid and Its Metabolites in Apis mellifera, Environmental Toxicology and Chemistry Article: pp. 2482–2486 http://www.setacjournals.org/perlserv/? ... -5028(2001)020%3C2482%3ADBAACT%3E2.0.CO%3B2
4)Suchail S, Debrauwer L, Belzunces LP, Metabolism of imidacloprid in Apis mellifera. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15025241?ordinalpos=2&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
5) http://www.moraybeekeepers.co.uk/N&Views/imidacloprid.htm
6)Decourtye A, Armengaud C, Renou M, Devillers J, Cluzeau S, et al. (2004) Imidacloprid impairs memory and brain metabolism in the honeybee (Apis mellifera L.). Pest Biochem Physiol 78: 83–92
7)Decourtye A, Devillers J, Cluzeau S, Charreton M, Pham-Delegue MH (2004) Effects of imidacloprid and deltamethrin on associative learning in honeybees under semi-field and laboratory conditions. Ecotox Environ Safety 57: 410–419
8)Yang, E. C.; Chuang, Y. C.; Chen, Y. L.; Chang, L. H. Abnormal Foraging Behavior Induced by Sublethal Dosage of Imidacloprid in the Honey Bee (Hymenoptera: Apidae), Journal of Economic Entomology, Volume 101, Number 6, December 2008 , pp. 1743-1748(6)
9)Laura Bortolotti , Rebecca Montanari, José Marcelino, Piotr Medrzycki, Stefano Maini, Claudio Porrini, Effects of sub-lethal imidacloprid doses on the homing rate and foraging activity of honey bees http://www.bulletinofinsectology.org/pdfarticles/vol56-2003-063-067bortolotti.pdf
10)Suchail S, Debrauwer L, Belzunces LP, Metabolism of imidacloprid in Apis mellifera. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15025241?ordinalpos=2&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
11)Richard Schmuck , Ralf Nauen , Ulrich Eebbinghaus-Kintscher, Effects of imidacloprid and common plant metabolites of imidacloprid in the honeybee: toxicological and biochemical considerations, Bulletin of Insectology 56 (1): 27-34, 2003, http://www.bulletinofinsectology.org/pdfarticles/vol56-2003-027-034schmuck.pdf
12)ChemicalWatch Factsheet, A Beyond Pesticides Factsheet, IMIDACLOPRID,
http://www.beyondpesticides.org/infoservices/pesticidesandyou/Fall08/Imidacloprid.pdf
13) http://www.cdpr.ca.gov/docs/emon/pubs/fatememo/Imidclprdfate2.pdf
podlanem
 
Posty: 68
Rejestracja: 27 lut 2009, 20:34

Re: Tłumaczenia

Postautor: podlanem » 14 mar 2009, 23:11

wyżej w pkt.2 wykazu źródłowych materiałów:
http://www.britishbee.org.uk/files/imidacloprid/french-official-report-on-Imidacloprid.pdf


Jest to oficjalny Wniosek Francuskiej Komisji d.s. zawieszenia Gaucho z 2000 roku -
pestycyd został zawieszony w stosowaniu we Francji. (dopisałem)COMPOSITE DOCUMENT OF PRESENT POSITION RELATING TO GAUCHO /SUNFLOWER and BEES
Coordination des Apiculteurs de France :
Syndicat National d'Apiculture
Syndicat des Producteurs de Miel de France
Union Nationale d'Apiculture Française
Paris,18th. December 2000.

PREAMBLE : a Press Release dated 16th. December 1998, produced by the Minister of Agriculture and Fisheries, announced that:

The Advisory Commission on Pesticides (Commission de Toxiques) charged to evaluate the impact of Pesticides have studied the dossier "GAUCHO" (Imidacloprid - BAYER). Following these studies, it has published the following advisory comment


"Taking into account recent studies evaluating the impact that Imidacloprid could have on the activity of bees when used as a seed treatment for
sunflowers ", theCommission des Toxiques during its meeting held on the 16th. December 1998 considered that:

A: The examined data does not allow for a conclusion of indisputable effect of imidacloprid or its metabolites on bees and the production of honey.

B: Conversely, it is not possible to totally exclude the effect of Imidacloprid and its metabolites, taking into account the toxic effects of minute doses, doses that are in keeping with those concentrations potentially present in the plants during the period of harvest.

C: That complementary research should be undertaken to clarify the following points:
1. The metabolism of the product in parts of the plant accessible to bees.
2. The limit of the toxicity of the product and its metabolites for bees and the
quantities present.
3. The persistence of Imidacloprid in the soil and the presence in crops that have not been treated.,
( ... )"


We are still at this date uninformed of the responses brought by BAYER

On the other hand, the results of work undertaken between 1998 - 2000 by researchers in public institutes have been supplied to us after their presentation to the Commission des toxiques, 15th. November and 13th. December 2000.
It appears to us that the results we present below entirely respond to the questions raised by the Commission des toxiques.


The metabolism of the product in parts of the plant accessible to bees.
.
.
2. The limit of the toxicity of the product and its metabolites for bees and the quantities present.
.
.
3.The persistence of imidacloprid in the soil and the presence in crops that have not been treated?
.
.
IMPORTANT

Before the grave problem of too long soil persistence by Imidacloprid, CETIOM and BAYER were employed to verify if accumulation in soil was to be worried about. They estimated that after three years of GAUCHO treatment a stabilised threshold value was reached - this information has not been released to us. We would like to know who allows the continuation of this position: CETIOM's protocol proposal that the measure of residues in sunflower plants serve as an indicator of the of residual Imidacloprid levels in soils is certainly not ready to be validated!!
.
.
IT IS EVIDENT THAT DURING THE FLOWERING PERIOD OF GAUCHO TREATED SUNFLOWER AND MAIZE AS WELL AS ALL CROPS WITH APICAL INTEREST CONTAMINATED BY PREVIOUS GAUCHO TREATMENTS - FORAGING BEES ARE EFFECTIVELY EXPOSED TO DOSES OF IMIDACLOPRID WHICH IN LABORATORIES HAVE REVEALED A NEGATIVE IMPACT.
.
.
.
The above analysis requires that a definitive ban on all agricultural uses of Imidacloprid should be issued immediately. We do not imagine that the studies
undertaken by BAYER (1995-2000) – acting as judge and jury in the entire issue - are able to contradict the fore-mentioned contributions made by the Public Researchers of France.
Tłumaczenie

Coordination des Apiculteurs de France :
Syndicat National d'Apiculture
Syndicat des Producteurs de Miel de France
Union Nationale d'Apiculture Française
Paryż, 18 grudnia 2000.


WSTĘP : komunikat prasowy datowany 16 grudnia 1998, przedstawiony przez Ministra Rolnictwa i Rybołówstwa oznajmia że:
Komisja (Commission de toxiques) powołana aby ocenić wpływ pestycydów po przestudiowaniu dossier "GAUCHO" (Imidacloprid - BAYER) opublikowała następujący komentarz doradczy:

”Biorąc pod uwagę ostatnie badania oceniające, jaki może być wpływ imidaclopridu stosowanego jako zaprawa do nasion słonecznika na pszczoły,
komisja ( Commission de toxiques) podczas zebrania w dniu 16 grudnia 1998, stwierdziła że:
* przedstawione dane nie pozwalają jednoznacznie określić wpływu imidaclopridu i jego metabolitów na pszczoły i produkcję miodu
* i przeciwnie, nie jest możliwe wykluczenie wpływu imidaclopridu i jego metabolitów, biorąc pod uwagę toksyczne działanie znikomych dawek, dawek które odpowiadają takim, jakie mogą być obecne w roślinach w okresie zbiorów.
* uzupełniające badania powinny być podjęte, aby wyjaśnić następujące kwestie:
1. metabolizm produktu w częściach roślin dostępnych dla pszczół
2. poziom toksyczności produktu metabolitów dla pszczół i stwierdzane ilości
3. trwałość imidaclopridu w glebie i jego obecność w roślinach, które nie były traktowane tym pestycydem


Do dnia obecnego nie zostaliśmy poinformowani o odpowiedzi firmy BAYER

Z drugiej strony rezultaty prac badawczych podjętych w latach 1998-2000 przez naukowców w instytutach publicznych zostały nam dostarczone po ich prezentacji komisji, 15 listopada i 13 grudnia 2000. Wydaje się, że rezultaty przedstawione poniżej całkowicie odpowiadają na pytania przedstawione przez komisję.

Metabolizm produktu w częściach roślin dostępnych dla pszczół.

* Dr. J.M. Bonmatin (CNRS Orléans )
Podczas okresu wzrostu słoneczników traktowanych Gaucho, poziom imidaclopridu zmniejsza się. Od początku formowania się koszyczka poziom ten wykazuje istotny i gwałtowny wzrost. W zależności od odmiany rośliny, średnia zawartość w koszyczku kwiatowym na początku okresu kwitnienia wynosi pomiędzy 5 a 6 ppb. Podobnie u kukurydzy, imidacloprid znajduje się w całej roślinie, szczególnie w wiechach (średnio 4 ppb) i w kwiatach (średnio 10 ppb). Zarówno w słoneczniku jak i w kukurydzy biodostępność występuje przez cały sezon kwitnienia. W środowisku gdzie słoneczniki są traktowane GAUCHO i podobnie w przypadku kukurydzy (pola badawcze z GAUCHO w eksperymentach prowadzonych przez ACTA w 1998), pyłek z poławiaczy przeciętnie zawierał ok. 5 ppb imidaclopridu.

* Dr. M.E. Colin ( INRA Avignon )
Częstotliwość wizyt, określana różnymi kryteriami, u źródła syropu skażonego i nieskażonego była badana w warunkach pół-polowych. Dla imidaclopridu negatywne efekty były wciąż stwierdzane przy 6 ppb. Przy 3 ppb, efekty występowały przy pewnych kryteriach. (W styczniu 1997, podczas kongresu A.N.P.P. BAYER podał, że pierwsze efekty oddziaływania na pszczoły są widoczne od poziomu 5000 ppb. Trzy lata później ten próg został obniżony do kilku ppb!) Toksyczność pochodnej olefiny jest wyraźna przy 1,5 ppb, a wciąż występuje przy 0.75 ppb – ale mniej regularnie.

* Dr. M.H. Pham-Delčgue ( INRA Bures sur Yvette )
(listopad 2000) pokazał że przedłużone spożywanie syropu zawierającego imidacloprid w stężeniu między 6 a 12 ppb znacząco zaburza uczenie się (pamięć węchową)

* Dr. L. Belzunces ( INRA Avignon )
Pokazał, że przedłużone spożywanie przez pszczoły imidaclopridu i jego metabolitów w dobowej dawce 4,5 pikogramów wywołuje znaczącą śmiertelność 3-4 dni od początku spożywania szkodliwych związków, co odpowiada opóźnieniu w czasie między pojawieniem się nektaru a stratami pszczół odnotowanymi przez pszczelarzy. Według M. Belzunces, jest wysoce prawdopodobne, że negatywy wpływ imidaclopridu na pszczoły jest spowodowany obecnością toksycznych metabolitów wykazujących wyjątkowo szkodliwe i podstępne działanie. Rozpad imidaclopridu w pszczołach na metabolity o znaczącej toksyczności jest bardzo gwałtowny: okres półrozpadu cząsteczki macierzystej kształtuje się pomiędzy 2 i 4 godziny.

2. Poziom toksyczności produktu i jego metabolitów dla pszczół a stwierdzane ilości.

* Dr. M.E. Colin ( INRA Avignon )
Częstotliwość wizyt, określana różnymi kryteriami, u źródła syropu skażonego i nieskażonego była badana w warunkach pół-polowych. Dla imidaclopridu negatywne efekty były wciąż stwierdzane przy 6 ppb. Przy 3 ppb, efekty występowały przy pewnych kryteriach. (W styczniu 1997, podczas kongresu A.N.P.P. BAYER podał, że pierwsze efekty oddziaływania na pszczoły są widoczne od poziomu 5000 ppb. Trzy lata później ten próg został obniżony do kilku ppb!) Toksyczność pochodnej olefiny jest wyraźna przy 1,5 ppb, a wciąż występuje przy 0.75 ppb – ale mniej regularnie.

* Dr. M.H. Pham-Delčgue ( INRA Bures sur Yvette )
(listopad 2000) pokazał że przedłużone spożywanie syropu zawierającego imidacloprid w stężeniu między 6 a 12 ppb znacząco zaburza uczenie się (pamięć węchową)

* Dr. L. Belzunces ( INRA Avignon )
Pokazał, że przedłużone spożywanie przez pszczoły imidaclopridu i jego metabolitów w dobowej dawce 4,5 pikogramów wywołuje znaczącą śmiertelność 3-4 dni od początku spożywania szkodliwych związków, co odpowiada opóźnieniu w czasie między pojawieniem się nektaru a stratami pszczół odnotowanymi przez pszczelarzy. Według M. Belzunces, jest wysoce prawdopodobne, że negatywy wpływ imidaclopridu na pszczoły jest spowodowany obecnością toksycznych metabolitów wykazujących wyjątkowo szkodliwe i podstępne działanie. Rozpad imidaclopridu w pszczołach na metabolity o znaczącej toksyczności jest bardzo gwałtowny: okres półrozpadu cząsteczki macierzystej kształtuje się pomiędzy 2 i 4 godziny.

3. Obecność imidaclopridu w glebie i roślinach, na których nie był stosowany

* CETIOM
Imidacloprid jest obecny w glebie kilka lat po ostatnim stosowaniu. W tym okresie był stwierdzany w słonecznikach wobec których nie był stosowany

* Dr. J.M. Bonmatin ( CNRS Orléans )
W okresie, w którym imidacloprid był stwierdzany, rok lub dwa po zastosowaniu, jego stężenie osiągało poziom 10ppb. Nawet w przypadku jedynie jednokrotnego zastosowania GAUCHO dwa lata wcześniej, imidacloprid jest wciąż wykrywalny w glebie. Dr Bonmatin stwierdza, że te rezultaty korespondują z wynikami ostatnio opublikowanymi przez firmę BAYER. Jak CETIOM, on również stwierdza że słoneczniki mogą absorbować i wykazywać obecność pozostałości imidaclopridu z upraw na których dwa lata wcześniej stosowano GAUCHO. Zdolność do absorpcji pozostałości imidaclopridu w glebie przedstawia się następująco:
- słonecznik i kukurydza więcej niż samosiewki, więcej niż rzepak, więcej niż pszenica
- w słoneczniku i kukurydzy poziom zaabsorbowanego imidaclopridu osiąga poziom 8 ppb.

WAŻNE

Zanim wypłynął poważny problem długiego pozostawania imidaclopridu w glebie, CETIOM i BAYER miały zweryfikować tezę, że akumulacja w glebie może być przedmiotem zmartwienia. Firmy te oszacowały, ze po trzech latach stosowania GAUCHO zostaje osiągnięta stabilna wartość progowa – ta informacja nie została nam wyjawiona. Chcielibyśmy wiedzieć kto pozwala na utrzymywanie tego stanowiska: propozycja w protokole CETIOM, ażeby pomiar pozostałości w roślinach słonecznika służył jako wyznacznik poziomu pozostałości imidaclopridu nie wystarcza do uzasadnienia.

M. Bonmatin (CNRS Orléans) analizował w roku N glebę, w której rosły rośliny nie traktowane GAUCHO, wiedząc że w dwóch poprzednich latach, tzn N-1 i N-1 plus N-2 stosowano GAUCHO. Średnia zawartość imidaclopridu wyniosła odpowiednio 4,8 i 8,6 ppb, co nie zachęca do zaprzeczania występowaniu zjawiska akumulacji, zważywszy że druga wartość jest niemal dwukrotnie większa od pierwszej. Na tej podstawie można wnioskować, że gleba po trzech latach stosowania GAUCHO zawierałaby średnio 10ppb imidaclopridu. Przyjmując, że imidacloprid nie przemieszcza się z łatwością w glebie i że znajduje się w górnych 30cm przekroju glebowego, można obliczyć, że średnia zawartość10 ppb odpowiada 50gr imidaclopridu /ha, co jest wartością stosowaną w przypadku używania GAUCHO na słonecznikach.

Biorąc pod uwagę że
* imidacloprid ma negatywny wpływ na pszczoły
- w stężeniu 1,5 ppb przy zbieraniu nektaru i pyłku
- w stężeniu pomiędzy 6 a 12 ppb gdy dotyczy pamięci zapachowej i werbowania przez zbieraczki
- w dobowych dawkach 4,5 pikograma, jeśli chodzi o sub-chroniczną toksyczność

* WYSTĘPUJE ZNACZĄCY WPŁYW NA PRZEŻYWALNOŚĆ PSZCZÓŁ ZBIERACZEK
- z powodu sub-letalnego wpływu pewnych metabolitów imidaclopridu, które są bardziej toksyczne niż cząsteczka macierzysta
- ponieważ imidacloprid jest dostępny dla pszczół w stężeniu do 5 ppb w nektarze lub/i pyłku roślin na których stosowano GAUCHO
- poprzez poziom skumulowanych pozostałości imidaclopridu z trzech kolejnych zastosowań GAUCHO (odpowiadający poziomowi uzyskanemu w wyniku
wysiewu nasion słonecznika zaprawianych GAUCHO)
- słonecznik i kukurydza są szczególnie zdolne do absorbowania pozostałości imidaclopridu

JEST OCZYWISTE, ŻE PODCZAS OKRESU KWITNIENIA ZAPRAWIANYCH GAUCHO ROŚLIN SŁONECZNIKA I KUKURYDZY, JAK TEŻ WSZYSTKICH ROŚLIN, Z KTÓRYCH PSZCZOŁY ZBIERAJĄ NEKTAR LUB/I PYŁEK, SKAŻONYCH UPRZEDNIM STOSOWANIEM GAUCHO- PSZCZOŁY ZBIERACZKI SĄ WYSTAWIONE NA DZIAŁANIE DAWEK IMIDACLOPRIDU, CO DO KTÓRYCH UDOWODNIONO W WARUNKACH LABORATORYJNYCH SZKODLIWE DZIAŁANIE.

W warunkach polowych, ten szkodliwy wpływ został potwierdzony poprzez obserwację, przynajmniej na pożytkach ze słonecznika:
* Dr. M.E. Colin ( INRA Avignon ) :
Po zanalizowaniu dokumentacji filmowej z upraw słonecznika w latach 1998 i 1999, dr Colin wyciągnął wnioski, że praca zbieraczek na słonecznikach na których stosowano, lub które zostały skażone GAUCHO jest mniej wydajna, a ich zachowanie różni się od zachowania na słonecznikach uprawianych w warunkach organicznych na glebach, gdzie nigdy nie stosowano GAUCHO.

* Pszczelarze
W zależności od regionu, od 1994, lub od 1995 czy 1996, pszczelarze byli świadkami problemów z pszczołami podczas nektarowania słoneczników: problemy dotyczyły gwałtownego znikania pszczół z uli, niewłaściwych zachowań, podkreślanych z roku na rok. Dla pszczelarzy, nie podlega wątpliwości, ze te zjawiska są związane z okresem kwitnienia słonecznika. Potrzeba tylko 3-4 dni od początku kwitnienia, aby problem zaistniał, ma to miejsce na początku lipca, lub 15 dni później, jak w roku 1998. Ten wzorzec powtarza się każdego roku i występuje tylko wtedy, gdy ule stoją w rejonie stosowania GAUCHO. W ulach, które zostały wcześniej przemieszczone do innych rejonów, gdzie źródłem nektaru są kasztanowce, lawenda, dziko rosnące rośliny, opisane zjawiska w ogóle nie występują. Problemy pojawiają się w roku wprowadzenia GAUCHO w danym rejonie.
Te zjawiska obejmują:
- destabilizację rodziny, aż do punktu, w którym jej normalna aktywność związana z przypływem nektaru staje się niemożliwa.
- regularność występowania i wielkość zbiorów miodu ze słonecznika ciągle spada w porównaniu do poziomu z lat 1995-6 i w roku 2000 wynosiła jedynie 30-40% tradycyjnie notowanych poziomów.

Powyższa ocena wymaga zdecydowanego wycofania wszystkich sposobów stosowania imidaclopridu, co powinno mieć miejsce natychmiast. Nie sądzimy aby badania podjęte przez firmę BAYER (1995-2000) – występująca jako sędzia i ława przysięgłych w tej sprawie - mogły przynieść wyniki odległe od tych opisanych powyżej, uzyskanych w publicznych instytutach francuskich. Gdyby jednak tak się zdarzyło, byłby to spory afront wobec społeczności naukowców, przynajmniej nie skażonej względami innego rodzaju.


>>>>>>>>>>>>>>>.
powyższy tekst wraz ze zdjęciami z manifestacji w Paryżu można zobaczyć:
http://www.beekeeping.com/articles/us/gaucho/manifestation_paris_us.htm
Ostatnio zmieniony 21 gru 2010, 13:58 przez podlanem, łącznie zmieniany 1 raz
podlanem
 
Posty: 68
Rejestracja: 27 lut 2009, 20:34

Re: Tłumaczenia

Postautor: bartniczek » 23 mar 2009, 21:18

a może to jest jakiś trop, jakiś powód problemów:
-http://www.chemtrailcentral.com/
-http://www.google.com/search?client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Apl%3Aofficial&channel=s&hl=pl&q=chemtails&lr=lang_pl&btnG=Szukaj+w+Google
bartniczek
 
Posty: 31
Rejestracja: 19 lut 2009, 21:16

Re: Tłumaczenia

Postautor: kropek » 24 gru 2009, 18:08

A oto kolejne tłumaczenie tekstów dotyczących masowego ginięcia pszczół.
Załączniki
Odpowiedź na raport Buglife tłum.doc
(56.5 KiB) Pobrany 1743 razy
The impact - tłum1.doc
(628 KiB) Pobrany 1375 razy
kropek
 
Posty: 83
Rejestracja: 13 lut 2009, 13:43

Re: Tłumaczenia

Postautor: podlanem » 24 gru 2009, 22:55

kropek pisze:A oto kolejne tłumaczenie tekstów dotyczących masowego ginięcia pszczół.


do zamieszczonych wyżej tłumaczeń dodam, że teksty oryginalne znajdują się na stronie Brytyjskiego Związku Pszczelarzy
http://www.britishbee.org.uk/news/current_news/response-to-the-buglife-report-by-fera.shtml

The impact of neonicotinoid insecticides on bumblebees, Honey bees and other nontarget invertebrates
http://www.buglife.org.uk/Resources/Buglife/revised%20neonics%20report.pdf

Response to Buglife report on “The impact of neonicotinoid insecticides on bumblebees, honey bees and other non-target invertebrates”
https://secure.fera.defra.gov.uk/beebase/downloadNews.cfm?id=47


p.s. dziękuję za pomoc :)
podlanem
 
Posty: 68
Rejestracja: 27 lut 2009, 20:34

Poprzednia

Wróć do Gorące tematy - Masowe ginięcie rodzin pszczelich

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość

cron