The puzzle of honey bee losses: a brief review

Najnowsze informacje z kraju i ze świata.

The puzzle of honey bee losses: a brief review

Postautor: podlanem » 25 sty 2011, 21:19

Na stronie internetowej http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3388 znajduje się link do pdf http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/8%252F1%252F6%252FD.ecffcc359f4f241a3870/P/BLOB%3AID%3D3386

The puzzle of honey bee losses: a brief review

Zagadkowe ginięcie rodzin pszczelich: zarys wiedzy.

niżej załącznik do pobrania- oryginalny tekst kolorem oznaczone interesujące części do tłumaczenia
Załączniki
The puzzle of honey bee losses - IT- color.PDF
(304.49 KiB) Pobrany 2289 razy
podlanem
 
Posty: 68
Rejestracja: 27 lut 2009, 20:34

Re: The puzzle of honey bee losses: a brief review

Postautor: podlanem » 26 sty 2011, 18:23

The puzzle of honey bee losses: a brief review
Stefano MAINI1, Piotr MEDRZYCKI2, Claudio PORRINI1

1Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroambientali - Entomologia, Università di Bologna, Italy
2Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura, Unità di Ricerca di Apicoltura e Bachicoltura, Bologna, ItalyTłumaczenie

Zagadkowe ginięcie rodzin pszczelich: zarys wiedzy.

Streszczenie

Wpływ pestycydów na pszczołę miodną jest problemem od dawna analizowanym, a obecnie rozważanym w nowym świetle, ze względu na kontrowersje dotyczące związku insektycydów z CCD. Próby wyjaśnienia CCD w oparciu jedynie o badania nad chorobami są niewystarczające.
Należy przeprowadzić szersze badania:
1) w polach i agrosystemach, aby zrozumieć co dzieje się w przypadku mieszania się ze sobą różnych pestycydów
2) w ulach, aby określić możliwe sposoby wspierania mechanizmów obronnych pszczół przed chorobami i pasożytami. Weryfikacji poddano badania odnoszące się do związku imidaklopridu z CCD w agrosystemie upraw kukurydzy. Pestycydy i techniki ich racjonalnego używania (szczególnie stosowanie się do wskazówek dotyczących zintegrowanej ochrony przed szkodnikami) stanowią jeden z elementów łamigłówki, jaką jest CCD, czyli znikanie pszczół. W aneksie przedstawiono również odrzucony list do czasopisma „Science” i stosowną odpowiedź.

Wstęp

Przez wiele lat, grupa badaczy z Bologna University oraz the National Institute of Apiculture (obecnie CRA-API) zajmowała się pszczołą miodną i badała możliwość przyjęcia Apis mellifera L. jako bioindykatora skażenia środowiska we Włoszech. (Celli i wsp., 1985; Celli, Porrini, 1988; Porrini i wsp., 2002; Celli, Maccagnani, 2003). W agrosystemach, nowe i stare substancje aktywne stosowane do zwalczania szkodników mogą zabijać wiele owadów pożytecznych, a pozostałości tych substancji aktywnych są stwierdzane zarówno w ciałach martwych pszczół jak i w produktach pszczelich (Porrini i wsp., 2003).
Pestycydy są stosowane w różnych warunkach środowiskowych, przy użyciu różnych technologii i stężeń. Ponadto, stosowanie pestycydów jest regulowane przez prawo, różne w różnych krajach, uzależnione też od rodzaju upraw, pory roku i agrosystemu. W połączeniu z innymi czynnikami stresu, substancje chemiczne używane w rolnictwie są podejrzewane o wpływ na zagadkowe znikanie pszczół znane jako CCD. Szczególnie wskazuje się na to w Ameryce Północnej. (…)

Możliwy wpływ siewu zaprawianych nasion kukurydzy na pszczołę miodną.

(…)
Opierając się na systemicznych właściwościach imidaklopridu, belgijscy badacze (Nguyen i wsp., 2009) na podstawie badań polowych analizowali korelacje pomiędzy zatruciami pszczół a rejonami siewu zaprawianej kukurydzy. Eksperymenty zaplanowano tak, by wykryć potencjalne zatrucia w lecie, spowodowane zbieraniem pyłku z pól, na których zaprawianą kukurydzę wysiano wiosną. Celem badania (Nguyen i wsp., 2009) było zbadanie działań ubocznych imidaklopridu na pszczoły w późniejszym okresie uprawy kukurydzy. Jednakże już wcześniej podejrzewano, że efekty uboczne, a następnie wpływ subletalny na pszczoły może być obserwowany po zimowli, kiedy zbieraczki przynoszą pyłek, nektar, spadź, wodę, etc. z dzikiej roślinności na skraju upraw kukurydzy. Przykładowo, zatrucie może być związane nie tylko ze spożywaniem skażonego insektycydami pyłku produkowanego przez zaprawiane rośliny, ale również ze znoszeniem pestycydów na sąsiadujące obszary podczas zasiewu zaprawianych nasion.
Obserwacje poczynione wiosną 2008 w południowych Niemczech potwierdzają tę tezę (van Engelsdorp and Meixner, 2010). Pogoda podczas siewu i bezpośrednio po nim, rodzaj siewnika (pneumatyczny czy nie) również mają znaczenie i powinny być brane pod uwagę przy jakiejkolwiek ocenie pestycydów. Dane laboratoryjne również wskazują na możliwość zatrucia pszczół w rezultacie pobierania kropel wody gutacyjnej z roślin kukurydzy uprawianych z zaprawianych imidaklopridem nasion (Girolami i wsp., 2009).W rejonie śródziemnomorskim, siew kukurydzy rozpoczyna się wcześniej niż w północnej Europie, w okresie przelotnych deszczy i wiatrów. Te czynniki środowiskowe muszą również być brane pod uwagę przy prawidłowej ocenie pestycydów. Tak wiec różnice w opisywanych efektach użycia zaprawianych nasion na pszczoły, mogą być wynikiem różnych warunków. (rys 1) (Porrini i wsp., 2009)
Co do efektów subletalnych, badanie Nguyen i wsp. (2009) było prawdopodobnie złożone do publikacji przed ukazaniem się badania Yang i wsp. (2008), tak więc belgijscy autorzy nie mogli go zacytować. Niemniej jednak, inne dane dotyczące wpływu małych dawek imidaklopridu na pszczołę miodną są łatwo dostępne w literaturze przedmiotu. Na przykład Kirchner (1999) stwierdził, że dawki powyżej 20 ppb „ nie tylko mają negatywny wpływ na aktywność zbieraczek, ale również wywołują drżące tańce, które zniechęcają inne robotnice do wylotu po pożytek. Tańce określające kierunek lotu po pożytek stają się mniej dokładne” Jednakże dane Schmuck i wsp. (2001), badaczy z ramienia firmy Bayer, wskazują na brak negatywnych efektów przy dawkach 20ppb. Badania autorstwa: Suchail i wsp. (2001a; 2001b), Pham-Delegue i wsp.(2002), Medrzycki i wspl. (2003), Bortolotti i wsp. (2003), Decourtye i wsp. (2004a), oraz Bonmatin i wsp. (2005b) bez wyjątku wskazują na występowanie licznych negatywnych skutków stosowania imidaklopridu, jak również stwierdza się w nich występowanie pozostałości substancji w pyłku, który może być w późniejszym okresie sezonu przynoszony do ula przez zbieraczki. (Bonmatin i wsp. 2005a) Bardzo niskie stężenia - 6ppb imidaklopridu i 2ppb fipronilu powodowały widoczne efekty subletalne (Colin i wsp. 2004). Niedawno Yang i wsp. (2008) ponownie jasno potwierdzili te wcześniejsze dane. Szczególnie w warunkach polowych, obserwowano odbiegające od normy zachowanie zbieraczek. Wpływ na zbieraczki sugerował, że: „normalnie przerwa miedzy wylotami zbieraczek wynosi 300 sekund. Jednakże pszczoły opóźniały kolejną wizytę o ponad 300 sekund, kiedy były karmione syropem zawierającym imidakloprid. Opóźnienie zależało od stężenia, przy czym najniższe stężenie wywołujące opóźnienie to 50 µg/litr”.

Ekspozycja na pestycydy a choroby pszczół.

Generalnie badania dotyczące subletalnego wpływu pestycydów są skomplikowana dziedziną, szczególnie w przypadku owadów społecznych. (Desneux i wsp. 2007)
Już wcześniej przedstawiano przykłady oddziaływania niskich dawek insektycydów na spadek liczebności rodzin pszczelich zapylających uprawy, jak też spadek efektywności zapylania przez pszczoły. Subletalne dawki deltametryny zaburzają lot powrotny z pożytku u pszczoły miodnej (Vandame i wsp. 1995). Paration zaburza taniec zbieraczek (Schricker i Stephen, 1970) Ponadto, subletalne ekspozycja na permetrynę opóźnia uczenie się, co wykazano przy pomocy testu PER. (Mamood i Waller, 1990; Taylor i wsp., 1987; De-
courtye i Pham-Delegue, 2002). Insektycydy uważane za nieszkodliwe dla pszczół tak naprawdę zaburzają uczenie się poprzez skojarzenia (Abramson i wsp., 1999; Abramson i wsp., 2004; Decourtye i wsp., 2004b).
Niepokojące wyniki dotyczące chronicznej ekspozycji pszczoły miodnej na subletalne dawki insektycydów (fipronil, acetamiprid i thiamethoxam) były niedawno analizowane przez Aliouane i wsp. (2009).
(…)
Przedstawiono również wyniki wskazujące na subletalny wpływ insektycydów na wywołanie stresu i obniżenie odporności pszczół na patogeny takie jak Nosema sp. (Alaux i wsp. 2010). Diana Cox-Forster w Stokstad (2007) sugeruje, że odkrycie tak wielkiej liczby patogenów w rodzinach z CCD wskazuje na występujące z jakiejś przyczyny zaburzenia układu odpornościowego. Chociaż wiele badań dotyczących chorób pszczół i porażenia pasożytami jest publikowanych niedawno, niektóre odniesienia są znacznie starsze, np. 1906 Isle of Wight disease! zob: Bowen-Walker and Gunn, 2001; Amdan i wsp., 2004; Yang i Cox-Foster, 2007; Neumann i Carreck, 2010.
(…)
Ponadto, metabolity imidaklopridu są bardzo toksyczne dla stawonogów i mogą być niebezpieczne dla innych organizmów. Metabolity imidaklopridu są szczególnie istotną, a przy tym rzadko badaną dziedziną, która może dostarczyć ważnych nowych danych (Suchail i wsp., 2001b)

Wnioski

(…)
Niedawno odkryto kolejny czynnik mogący wywoływać stres w rodzinach pszczelich. Wczesną wiosną rodziny mogą mieć trudności w utrzymaniu optymalnej temperatury w ulu (Medrzycki i wsp., 2010) co prowadzi do wychowywania mniej sprawnych pszczół.
(…)
Mineau i wsp. (2008) twierdzą, że „coraz większa liczba dowodów wskazuje, że dramatycznie spadają populacje zapylaczy na całym świecie, a ekspozycja na pestycydy jest jednym z czynników, które mogą za to odpowiadać” Tak więc musimy proponować rolnikom bezpieczniejsze stosowanie pestycydów. Mineau i wsp. (2008) również informują, że „… stosowane dawki i dane dotyczące toksyczności ostrej lub kontaktowej mogą być stosowane do prognozowania prawdopodobieństwa zatruć pszczół. Modelowe przepowiednie sugerują również, że niektóre insektycydy stanowią skrajne zagrożenie dla pszczół, pomimo braku udokumentowanych przypadków zatruć”.
podlanem
 
Posty: 68
Rejestracja: 27 lut 2009, 20:34


Wróć do Gorące tematy - Masowe ginięcie rodzin pszczelich

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość

cron